Cultuureducatie
Verbeeldingskracht op scholen en in de kinderopvang

Grote kans dat je cultuureducatie van KEW al eens bent tegengekomen: als leerkracht, cultuurprofessional of medewerker van een culturele instelling. Bijna alle onderwijsinstellingen en kinderopvang op Walcheren bieden via KEW cultuureducatie aan. Het programma is gericht op het aanwakkeren van de verbeeldingskracht van iedereen tot 21 jaar. KEW Cultuureducatie beperkt zich niet tot het primair onderwijs, maar richt zich ook op het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, de kinderopvang en het mbo/hbo.

Maatwerk

De adviseurs van KEW helpen je graag met maatwerkprogramma’s: waar wil jij aandacht aan besteden? Naast een programma op maat kun je ook kiezen voor een cultuurmenu. Je kunt ook een maatwerkprogramma combineren met een cultuurmenu. Laat je niet belemmeren door de afstanden binnen en buiten Walcheren: met De Cultuurbus wordt het vervoer geregeld en ontvang je een flinke tegemoetkoming in de kosten.

KEW Cultuureducatie Walcheren

Kies uit het programma

Kies voor muziek, theater, beeldende kunst, dans, erfgoed, literatuur, film/media en multidisciplinaire activiteiten. Voor het basis- en het speciaal onderwijs staat dit alles in het cutuureducatieprogramma hieronder. Uiteraard kun je zelf of in overleg met een adviseur een programma samenstellen. Voor de overige doelgroepen (vo/mbo/hbo en kinderopvang) overleg je samen met de adviseur cultuureducatie welk maatwerkprogramma voor jouw leerlingen ontwikkeld wordt.

Aansluiten op de school

KEW kan veel voor je betekenen op het gebied van cultuureducatie. Wil je hulp bij het samenstellen van je cultuureducatieprogramma? Kun je wel wat beleidsadvies of steun bij product- en projectontwikkeling gebruiken?  Wil je begeleiding bij het vormgeven van een visie op cultuuronderwijs? Het samenstellen van een cultuurbeleidsplan en inspirerende deskundigheidsbevordering voor jou en jouw team?

We ondersteunen, adviseren en begeleiden het onderwijs in de volle breedte: van intern cultuur coördinator (icc’er) tot het schoolbestuur, van reformatorisch tot openbaar onderwijs. We verbinden kunst- en cultuureducatie aan de doelstellingen van de school. We kunnen het programma laten aansluiten bij de leerlijn van de school en de visie van de kinderopvangorganisatie. Voor elk niveau en voor elke leeftijd. Onze adviseurs staan altijd voor je klaar om je verder te helpen.

“Bij KEW kunnen wij ons eigen cultuurprogramma samenstellen. Daardoor sluiten de activiteiten beter aan bij onze leerlingen.”
Elvira Joosse, cultuurcoördinator basisschool De Lonneboot

Advies op maat

Wij begeleiden en adviseren mensen zoals jij uit het onderwijs, de kinderopvang en culturele instellingen, graag bij het aanbieden van cultuureducatie. Van het uitwerken van een visie op kunst- en cultuuronderwijs naar het vormgeven van activiteiten om deze visie waar te maken. Samen realiseren we een cultuurprogramma.

Kies wat het beste past

In de webshop vind je het cultuureducatieprogramma van KEW voor schooljaar 2022-2023. Je kunt een cultuurmenu kiezen of zelf een programma samenstellen. Kies voor een kunstenaar in de klas of een muziekworkshop op het schoolplein. Ga op een culturele excursie, naar een theatervoorstelling of naar een museum. Het kan allemaal! Wist je dat je ook NPO-gelden kunt inzetten voor cultuureducatie?

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

KEW begeleidt scholen ook bij het vormgeven van een visie op cultuuronderwijs, het samenstellen van een cultuurbeleidsplan, inspirerende deskundigheidsbevordering, co-teachingstrajecten met cultuurprofessionals en veel meer! Hiervoor is vanuit de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit begeleiding en cultuurbudget voor jou en je collega’s beschikbaar. Samen met een adviseur van KEW kun je een actieplan ontwikkelen waarmee er een budget van € 7.500 – €25.000 beschikbaar komt voor jouw school. Lees er hier meer over.

Samenstellen & bestellen

De activiteiten en De Cultuurbus bestel je gemakkelijk door in te loggen met je persoonlijk account. Heb je nog geen account? Neem dan contact op via educatie@kewalcheren.nl.

Contact

Neem contact met ons op via educatie@kewalcheren.nl of bel 0118 414928 om de mogelijkheden te bespreken.

Cultuurprogramma
Beeldend
Song Sing Soil
 • Voortgezet onderwijs (bovenbouw)
 • Voortgezet onderwijs (onderbouw) (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Lees meer
Beeldend
Song Sing Soil
 • Groep 3, 4, 5, 6, 7, 8
Lees meer
Drama
Zo stevig als een berg
 • Groep 4, 5, 6, 7, 8
 • Speciaal (basis) onderwijs
Lees meer
Overig
Yoga op maat
 • Voortgezet onderwijs (bovenbouw)
 • Voortgezet onderwijs (onderbouw) (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Lees meer
Dans
Workshop non-verbaal communiceren
 • Groep 7, 8
 • Speciaal (basis) onderwijs
Lees meer
Drama
Workshop Slapstick
 • Groep 4, 5, 6, 7, 8
Lees meer
Drama
Worden wat je wil
 • Groep 5, 6, 7, 8
Lees meer
Media
VR Maker
 • Groep 5, 6, 7, 8
Lees meer
Cultuurprogramma
Cultuureducatie kan heel goed worden verbonden aan vakken als rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde.
Melissa Vos
adviseur cultuureducatie
Met cultuureducatie ontwikkelen kinderen en jongeren, vanuit plezier én verwondering, competenties als creatief en probleemoplossend denken en handelen.
Tessa Sonnemans
programmamanager