Over KEW

Over KEW

Kunst en cultuur verwondert, ontroert, schuurt en verbindt.
Vanuit die overtuiging draagt KEW bij aan de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. KEW gelooft dat kunst en cultuur een veelzijdigheid aan talenten stimuleert en positief bijdraagt aan de competenties van het individu.

KEW heeft de ambitie om uit te groeien tot de creatieve spin in het web voor kunst- en cultuureducatie op Walcheren. Wij zijn een flexibele netwerkorganisatie. We vertalen onze expertise door het ontsluiten van aanbod, delen en verbinden van kennis, verdiepende trainingen en prachtige projecten. We bieden vraaggerichte oplossingen. Wij vinden nieuwe partners in de domeinen Welzijn en Zorg. Daarnaast verdiepen we de relatie met het onderwijs om nog meer aan te sluiten bij hun doelstellingen.

Bereikbaarheid KEW-team

De KEW-medewerkers werken merendeels parttime. De mobiele telefoonnummers zijn op hun werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar. We streven ernaar mails binnen twee werkdagen te beantwoorden.

ANBI

Stichting Kunsteducatie Walcheren (KEW) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI hebben we een publicatieplicht. De ANBI wet- en regelgeving is met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd. Conform deze nieuwe wet is KEW een grote ANBI. Voor grote ANBI’s geldt dat zij een standaardformulier moeten gebruiken voor de publicatie van hun gegevens. Via de link hieronder kun je het standaardformulier grote ANBI van KEW en de Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten, en de accountantsverklaring downloaden.

Standaardformulier grote ANBI 2021

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Accountantsverklaring voor 2021

RSIN-nummer: 87.94.546

Certificering

Op 28 juli 2022 heeft KEW het kwaliteitscertificaat ontvangen van Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Deze certificering is geldig voor vier jaar.