Over KEW

Over KEW

Kunst en cultuur verwondert, ontroert, schuurt en verbindt.
Vanuit die overtuiging draagt KEW bij aan de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. KEW gelooft dat kunst en cultuur een veelzijdigheid aan talenten stimuleert en positief bijdraagt aan de competenties van het individu.

KEW heeft de ambitie om uit te groeien tot de creatieve spin in het web voor kunst- en cultuureducatie op Walcheren. Wij zijn een flexibele netwerkorganisatie. We vertalen onze expertise door het ontsluiten van aanbod, delen en verbinden van kennis, verdiepende trainingen en prachtige projecten. We bieden vraaggerichte oplossingen. Wij vinden nieuwe partners in de domeinen Welzijn en Zorg. Daarnaast verdiepen we de relatie met het onderwijs om nog meer aan te sluiten bij hun doelstellingen.

ANBI

Stichting Kunst Educatie Walcheren (KEW) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI hebben we een publicatieplicht. Al deze gegevens vindt u onder het kopje Over KEW.

Team

 • Jacolien Boonman

  (project-)controller & administrateur0118-420304
 • Wilma Veerman

  Secretariaat en P&O0118-420306
 • Eveline Cleiren

  adviseur cultuureducatie en -participatie0118-420301
 • Melissa Vos

  medewerker planning & organisatie0118-420303
 • Tessa Sonnemans

  adviseur cultuureducatie en -participatie0118-420305
 • Lonneke de Klerk

  projecten0118-415961
 • Vanessa van Driel

  medewerker planning & organisatie0118-420308
 • Leo Adriaanse

  Directeur-bestuurder0118-420307