Beleidsplan 2022-2024

Eind 2021 presenteerde KEW het beleidsplan Verbeelding brengt je overal* met een missie en visie voor de jaren 2022-2024. We hebben dit document ontwikkeld vanuit de gouden cirkel: Waarom (doel, missie en visie), Hoe (onze drie programma’s voor de komende jaren) en Wat (de uitwerking in jaarlijkse werkplannen).

Lees meer over het Waarom en Hoe in ons beleidsplan 2022-2024. Over het Wat, de actuele uitvoering van ons werk, lees je meer in ons Werkplan 2023.

Beleidsplan 2022-2024 en Werkplan 2022 I KEW
Infographic beleidsvisie 2022-2024 I KEW
Werkplan 2024 | KEW

 

Bekijk hieronder de KEW film | Verbeelding brengt je overal*