Over KEW

Beleidsplan 2021-2024

Onder de titel KEW 3.0 werkten wij in de jaren 2016-2019 aan een aantal resultaatgebieden uit een ondernemingsplan, dat in 2015 werd vastgesteld door de raad van toezicht. We benutten het jaar 2020 voor een evaluatie van het ondernemingsplan 2016-2019 (onder meer met een begin dit jaar uitgevoerd focusgroepen onderzoek onder scholen en cultuurprofessionals) en voorbereiding op de beleidsperiode 2021-2024. Voorjaar 2021 zullen we dit plan presenteren.