Cultuurparticipatie
Artistiek antwoord op maatschappelijke vragen

Sommige mensen komen nauwelijks met kunst en cultuur in aanraking. Omdat ze het niet kennen, of omdat ze denken dat het niet voor hen is bestemd. Juist deze mensen wil KEW laten meedoen met culturele activiteiten. Zo werkt KEW aan cultuurparticipatie op Walcheren.

Iedereen moet mee kunnen doen

Samen creatief bezig zijn kan helpen de verbindingen in een wijk te realiseren en te versterken. Kunst in de woonomgeving draagt bij aan verbetering van de leefbaarheid. En individueel is cultuurparticipatie een manier om het zelfvertrouwen te vergroten en om de verbeeldingskracht wakker te schudden. Zo bezien is cultuurparticipatie een artistiek antwoord op maatschappelijke vragen. Daarom vindt KEW cultuurparticipatie zo belangrijk: iedereen moet mee kunnen doen.

Samenwerken

KEW werkt bij cultuurparticipatie samen met enkele cultuurprofessionals als artistiek leider. Voor de uitwerking doet KEW een beroep op haar cultureel netwerk van vijftig zelfstandige cultuuraanbieders en dertig culturele organisaties uit Middelburg, Veere en Vlissingen. Bij alle cultuurparticipatieprojecten zoeken we de aansluiting bij het sociale domein en de zorg. Op deze manier versterken we elkaar.

Drie projecten

Bij KEW lopen er nu drie cultuurparticipatieprojecten: het Pennywafelhuis in Middelburg, Bolderkar Bossenburgh in Vlissingen en Kunst op Recept.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Hieronder zie je ons cultuurparticipatieprogramma en de projecten die KEW organiseert. Wil je meer weten? Neem contact op via participatie@kewalcheren.nl.