Kunst op Recept

Een aanpak waarin kunst centraal staat, kan bijdragen aan een lichter en vrolijker leven. Met Kunst op Recept gaan we met cultuur psychosomatische problemen te lijf. Dat hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Een akkoord leren spelen op een gitaar. Samen een intrigerend kunstwerk bekijken. Een foto maken die je gevoel verbeeldt. Napraten over een film die je heeft geraakt.

Van klacht naar kracht

Altijd vrolijk en gelukkig; die mensen zijn lastig te vinden. Iedereen kent momenten van stress of tegenslag. Dan kun je wel een helpende hand gebruiken, een steuntje in de rug. Met Kunst op Recept helpen KEW en Welzijn Middelburg je van klacht naar kracht.

Positieve gezondheid

De gedachte achter Kunst op Recept is: mensen zijn niet hun aandoening. Het accent ligt op de mensen zelf, hun veerkracht, hun zoektocht naar zingeving, naar wat het leven betekenisvol maakt. Voelen dat je wordt gesteund heeft een bewezen positieve invloed op de gezondheid van mensen.

Deelnemers: verander je blik

Stel; je komt bij je huisarts, of bij een andere zorgverlener, en je vertelt over je levenssituatie. Intensieve psychische hulp past misschien niet direct bij jou en bij jouw situatie. Maar je kunt wél baat hebben bij een verandering van perspectief. Dan kan Kunst op Recept uitkomst bieden.

Kunstrecept

De zorgverlener schrijft je een ‘kunstrecept’ voor: aan de slag in een schilderatelier. Of een concertbezoek? Samen met de welzijnscoach en de adviseur van KEW bekijk je welke creatieve en artistieke oplossing bij jou past. Maatwerk dus! Lees alle informatie over Welzijn op Recept voor deelnemers in deze .

Martijn Fincke vertelt hoe fotografie hem heeft geholpen nadat hij lichamelijke en mentale klachten kreeg:

Cultuuraanbieders: leen je artistieke blik uit

Kunst op Recept is géén creatieve therapie en de cultuuraanbieder is géén hulpverlener. Wat dan wel? Van cultuuraanbieders wordt verwacht dat zij hun creatieve en artistieke blik uitlenen aan de deelnemers van Kunst op Recept. Zet jouw artistieke vaardigheden in om een ander te ondersteunen. De kracht van dit project schuilt in de zingeving die kunst en cultuur kunnen bieden. Hoe een andere, positievere blik op de wereld je leven kan verbeteren en je mentaal weerbaarder kan maken.

Zorgaanbieders: het eerste contact

De huisarts brengt de deelnemer in contact met een welzijnscoach. Samen met de deelnemer bespreekt de welzijnscoach of Kunst op Recept bij zijn of haar situatie past. Is dat het geval? Dan schrijft de welzijnscoach Kunst op Recept uit. In samenspraak met de deelnemer zoeken de welzijnscoach en de KEW-adviseur naar een creatieve en artistieke oplossing op maat. Een aantal zorgaanbieders is vanaf de start van het project betrokken bij Kunst op Recept. Momenteel zijn de volgende huisartsen betrokken bij dit project.

De bedoeling is dat eind 2023 alle huisartsenparktijken van Middelburg zijn aangesloten. Natuurlijk kunnen ook andere zorginstellingen een verwijzing uitschrijven. Psychologen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders zijn van harte welkom. Lees alles informatie over Kunst op Recept voor zorgverleners in deze flyer.

Meer weten? Neem contact op met:
KEW, cultuureducatie, onderwijs, kunsteducatie, kunst, cultuur, walcheren, cultuurparticipatie, cultuurverbinding, binnenschools, buitenschools, kinderopvang, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, hbo, mbo
Vanessa van Driel
medewerker dienstverlening
Carmen Hutting
Adviseur Cultuurparticipatie
Cultuureducatie Walcheren KEW
Een project ontwikkelen?

Neem contact met ons op!