Algemene voorwaarden

Voorwaarden webwinkel cultuurprogramma 2017-2018

Plaatsen bestelling

Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u hiervan per e-mail een bevestiging.
Tot 2 weken nadien kunt u deze bestelling kosteloos wijzigen of annuleren. Na deze termijn is annuleren of wijzigen niet kosteloos i.v.m. de contractuele verplichtingen die KEW met derden aangaat.
Bij wijzigingen van uw kant passen we uw bestelling indien mogelijk aan de nieuwe gegevens aan. Waar dit consequenties geeft zullen we, in overleg met u, streven naar een goede oplossing.
Indien feitelijke leerlingenaantallen afwijken van uw opgave in de bestelling, bestaat de kans dat niet alle leerlingen kunnen deelnemen. We verzoeken u daarom dringend wijzigingen tijdig door te geven.

Cultuurmenu’s

U dient er rekening mee te houden dat de inschrijftermijn voor de beide cultuurmenu’s sluit per 22 mei 2017. Na deze datum kan KEW niet garanderen dat deelname nog mogelijk is.

Busvervoer

In de cultuurmenu’s is busvervoer inclusief voor de groepen 1 t/m 4, waar dit van toepassing is. Voor de groepen 5 t/m 8 en bij het overige aanbod geldt dat busvervoer beschikbaar is op offertebasis.

Verwerking bestelling

Wij streven ernaar u in week 36 alle inschrijvingen verwerkt te hebben. U ontvangt in deze periode de uitwerking van uw inschrijving, in de vorm van een jaaroverzicht met daarin de door u bestelde activiteiten. Wij zijn aan u verplicht het aanbod op vastgestelde dag(en) en tijd(en) te leveren.
Mocht dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen en een passende oplossing zoeken. Ontdekt u onjuistheden of heeft u nog vragen of opmerkingen over uw jaaroverzicht, dan heeft u tot 2 weken na ontvangst van het jaaroverzicht, de tijd om te reageren.

Facturering

  • – In oktober 2017 ontvangt u van ons een voorschotnota voor het bestelde aanbod van schooljaar 2017/2018. Deze nota betreft 75 % van het totaalbedrag.
    – In juni 2018 ontvangt u van ons de eindafrekening van het bestelde aanbod van schooljaar 2017-2018. Dit betreft de resterende 25% van het totaalbedrag verrekend met eventuele correcties.
    Indien u akkoord gaat met de Voorwaarden Webwinkel Cultuurprogramma 2017-2018, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot levering tot stand komen.
    Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u vragen heeft over kunst- en cultuuraanbod, kunt u altijd contact met ons opnemen.