Over KEW

Werken met KEW

Kunsteducatie Walcheren is intermediair voor kunst- en cultuuractiviteiten in het Walcherse basis- en voortgezet onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse cultuurparticipatie. Daarnaast ontwikkelt KEW samen met het onderwijs, lokale culturele instellingen en cultuurprofessionals nieuwe kunst- en cultuurproducten en projecten. Samen met de cultuurprofessionals in Zeeland en omstreken bieden wij Walcheren een breed, gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod. Ben jij cultuurprofessional en wil jij jouw workshops of project aanbieden via Kunsteducatie Walcheren? Lees dan verder!

Hoe werkt KEW?

Productcatalogus

Kunsteducatie Walcheren heeft een groot aanbod dat door het jaar heen afgenomen kan worden door scholen. Dit aanbod is voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang en naschoolse activiteiten. Vaak zijn dit ‘kant en klare’ workshops, maar we werken ook graag op maat. Als jouw activiteiten worden opgenomen in ons aanbod, kom je in onze online productcatalogus te staan. Bekijk de productcatalogus op www.kewalcheren.nl/aanbod.

Cultuurmenu

Kunsteducatie Walcheren biedt de Walcherse basisscholen ieder jaar twee cultuurmenu’s aan. Een cultuurmenu bevat een activiteit voor alle groepen van de basisschool. In de programmering van de cultuurmenu’s houden we er rekening mee, dat de disciplines per klas ieder jaar verschuiven. Zo kunnen de leerlingen in hun basisschoolperiode acht jaar lang kennis maken met verschillende culturele activiteiten.

Projectontwikkeling

Heb jij als cultuurprofessional een goed idee voor een project en zoek je hiervoor een samenwerkingspartner? KEW staat altijd open voor nieuwe ideeën! Wij kunnen je ondersteunen in het schrijven van een projectplan en het doen van subsidieaanvragen bij o.a. cultuurfondsen.

Wat vinden wij belangrijk?

Bij Kunsteducatie Walcheren hechten we waarde aan het aanbieden van een divers aanbod. We staan altijd open voor vernieuwende activiteiten. Dit kunnen zowel activiteiten zijn om te ‘proeven’ van een discipline, of om juist de diepte in te gaan. Zodat scholen activiteiten kunnen kiezen die aansluiten op hun eigen cultuurvisie.

Kunst- en cultuuractiviteiten kunnen de leerling in aanraking brengen met verschillende competenties. In de activiteiten in het aanbod van KEW is aandacht voor de drie culturele competenties: onderzoeken, creëren, reflecteren. Idealiter komen alle drie de competenties in een les aan bod. Hiermee sluiten de activiteiten aan op de kerndoelen van het onderwijs. Kijk hier voor de kerndoelen op het gebied van kunst en cultuur: http://leerplaninbeeld.slo.nl/primaironderwijs/kunstzinnige-orientatie/leergebied-kunstzinnige-orientatie/kunst-en-cultuur-po-havo-vwo/kerndoelen/

Tot slot hechten wij veel waarde aan jouw pedagogische en didactische skills. Zo stellen wij het op prijs als cultuuraanbieders procesgericht te werk gaan met de leerlingen. Wil je je hierin verder ontwikkelen? Met Cultuurkwadraat bieden wij onze cultuurprofessionals verschillende vormen van deskundigheidsbevordering aan.

Cultuurkwadraat: Deskundigheidsbevordering voor Cultuuraanbieders

Kunsteducatie Walcheren is uitvoeringspartner van het Zeeuwse kennisplatform Cultuurkwadraat. Cultuurkwadraat is penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit. Vanuit deze regeling zetten wij ons onder andere in voor de deskundigheidsbevordering van cultuurprofessionals. Dat houdt in dat er jaarlijks verschillende trainingen en meet ups worden georganiseerd gericht op de vragen en wensen van cultuurprofessionals, waarin we de verbinding leggen met het onderwijs. In verschillende vormen van kennisdeling brengen wij leerkrachten, ICC-ers en directeuren samen met cultuurprofessionals om bruggen te bouwen binnen het Zeeuwse cultuuronderwijs. Deze trainingen en bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en zijn daarom voor deelnemers gratis toegankelijk. Kijk voor meer informatie op https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/c2academie

Wat verwachten we van jou?

Wil jij als cultuurprofessional in zee met KEW? Maak een afspraak om jouw mogelijke inzet te bespreken. Als KEW jouw activiteit opneemt in het aanbod, gaan we met jou een Overeenkomst tot Opdracht (OvO) aan. Deze teken je per jaar dat je voor KEW werkt. Om deze overeenkomst aan te gaan moet je ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en moet je een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan kunnen leveren. Heb je nog geen VOG? Dan kunnen wij je helpen bij de aanvraag.

We gaan graag met je in gesprek!

Heb je interesse om met Kunsteducatie Walcheren samen te werken? Maak een afspraak met een van onze medewerkers om kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken. Stuur hiervoor een mail naar info@kewalcheren.nl of bel naar 0118-414928.