Klassiek: in, om en buiten de school!

In 2022 is het cultuureducatieproject: Klassiek: in, om en buiten de school! gestart. Ieder kind, ongeacht afkomst, religie en achtergrond kan kennis maken met de concertgang en klassieke muziek. Kinderen die anders nooit in een concertzaal zouden komen, krijgen nu de kans om binnen- en buitenschools kennis te maken met en klassieke muziek en het bezoeken van een concert.

Muziekschool Zeeland is uitgenodigd om bij de concerten aanwezig te zijn met proefinstrumenten uit het MuziekDepot Zeeland. De muziekschool kan kinderen een gratis proefles aanbieden. Ook gaan de kinderen naar huis met een voucher voor een gratis concert naar keuze van MuziekPodium Zeeland om dit samen met één ouder te bezoeken. Zo willen wij proberen om een meer reguliere concertgang te creëren voor zowel ouder als kind en klassieke muziek in het algemeen toegankelijker te maken voor een breder toekomstig publiek.

Duurzaam educatieprogramma
Wij vinden het ontwikkelen van structurele klassieke muziekeducatie voor basisschoolleerlingen belangrijk, net als het creëren van een duurzame verbinding en samenwerking tussen school en de culturele omgeving en het bevorderen van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en -participatie. Ook pabo-studenten participeren in dit programma, om niet alleen kennis over muziekeducatie te vergaren, maar ook om deze kennis later beroepsmatig uit te kunnen dragen.

Samenwerking met MuziekPodium Zeeland

MuziekPodium Zeeland gaat samen de partners dit project drie jaar Zeeland-breed aanbieden aan iedere basisschool en hopen dat deze drie jaar leiden tot structureel meer muziekonderwijs op de basisschool, meer jonge muziekbeoefenaars en meer interesse voor klassieke muziek.

Financiële steun

Dit project is ontwikkeld samen met MuziekPodium Zeeland, de stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen, Kunsteducatie Walcheren, het Apollo Ensemble, de Archipel Scholen en Muziekschool Zeeland. Financieel is dit project mede mogelijk gemaakt door het VSB fonds, de gemeente Vlissingen en Proeftuin Muziekeducatie Zeeland.

Meer weten? Neem contact op met:
Cultuureducatie Walcheren KEW
Een project ontwikkelen?

Neem contact met ons op!