Mbo & hbo

Aansluiten op de leefwereld van studenten

KEW biedt een eigentijdse, hedendaagse, culturele projecten die aansluiten bij de leefwereld van studenten. De projecten voor het mbo & hbo omvat verschillende disciplines, afwisselende bezoeken, het biedt inspiratie en geeft de culturele ontwikkeling van de studenten een boost. Kunstbeleving is goed voor identiteitsvorming en maakt studenten beter bekend met hun culturele omgeving.

KEW Cultuureducatie Walcheren mbo hbo

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

KEW begeleidt ook bij het vormgeven van een visie op cultuuronderwijs, inspirerende deskundigheidsbevordering, co-teachingstrajecten met cultuurprofessionals en veel meer! Hiervoor is vanuit de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit begeleiding en cultuurbudget voor jou en je collega’s beschikbaar. Samen met een adviseur van KEW kun je een actieplan ontwikkelen waarmee er een budget van € 7.500 – €25.000 beschikbaar komt voor jouw school. Lees er hier meer over.

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Hieronder zie je ons cultuureducatieprogramma en de projecten die KEW organiseert. Wil je meer weten? Neem contact op via educatie@kewalcheren.nl.

Projecten