De Cultuuracademie

De Cultuuracademie biedt trainingen, workshops en inspiratiedagen, met het oog op versterking van de Zeeuwse cultuursector. Deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuureducatie is daar een belangrijk onderdeel van. Zo zijn er cursussen voor de interne cultuurcoördinator (de icc’er) en kunstprofessional in de klas.

Praktijkgerichte scholing

Het kenmerk van onze scholing is de praktijkgerichte aanpak. De vraag en ambitie van het onderwijs zijn leidend bij het op maat maken van de cursussen en workshops. Alle trainers werken direct samen met scholen, cultuurprofessionals en culturele instellingen om hun trainingen zo concreet mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Het programma van de Cultuuracademie is er voor leerkrachten (individueel en in teamverband), icc’ers, vakdocenten, pedagogisch medewerkers, docenten, educatiemedewerkers, cultuurprofessionals, beleidsmedewerkers en welzijnsmedewerkers.

KEW en Cultuurkwadraat

KEW is de uitvoeringspartner op Walcheren van het Zeeland-brede Cultuurkwadraat. Eén van de werkgebieden van Cultuurkwadraat is de Cultuuracademie.

Meer weten?

De adviseurs van KEW kunnen je wegwijs maken in het onderwijsprogramma van De Cultuuracademie. Ook als je een idee hebt voor een training of cursus die op maat ontwikkeld kan worden, horen we dat graag.

Meer weten? Neem contact op met:
Cultuureducatie Walcheren KEW
Een project ontwikkelen?

Neem contact met ons op!