De Kinderkunstweek

De Kinderkunstweek (KKW) is een jaarlijks terugkerend tiendaags evenement waar alle scholen voor basis- en speciaal onderwijs aan mee kunnen doen. De Kinderkunstweek van 2023 loopt van 15 t/m 26 maart. Het thema dit jaar is: Van druppel tot tsunami. Water in de Kunst. Daarom heeft de KKW dit jaar een bijzonder boekje uitgebracht waarin de Watersnoodramp wordt herdacht.

Cultuureducatieve activiteiten

Tijdens de KKW bieden galeries, kunstenaars, musea, bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen activiteiten aan die binnen het thema van KKW passen. Deze activiteiten kunnen ook via KEW worden afgenomen. Je vindt ze terug in het activiteitenoverzicht <link>.

Meer weten?

Op de website van de Kinderkunstweek vind je meer informatie over dit project.

Meer weten? Neem contact op met:
Melissa Vos
Melissa Vos
adviseur cultuureducatie
Cultuureducatie Walcheren KEW
Een project ontwikkelen?

Neem contact met ons op!