De Cultuurbus

Wil je met je leerlingen naar een museum, theater of concert? Voor het vervoer naar culturele instellingen in Zeeland is busvervoer mogelijk voor alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo.

Bijzondere cultuurervaring

Je kunt bij KEW een aanvraag doen voor bussen die jouw leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring brengen. De Cultuurbus rijdt door heel Zeeland en brengt je ook buiten de provinciegrenzen. De Cultuurbus wordt gefinancierd door de Provincie Zeeland en georganiseerd door Cultuurkwadraat. Ook kun je via de regionale cultuureducatiecentra een aanvraag doen.

De Cultuurbus kan worden aangevraagd voor:

  1. een arrangement dat scholen afnemen van de cultuureducatiecentra: KEWCultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen of Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio;
  2. een activiteit die de school zelf organiseert.

In de eerste situatie verzorgt het cultuureducatiecentrum de aanvraag voor de busrit. Organiseert de school zelf een activiteit, dan doet de school ook zelf een aanvraag via de website van Cultuurkwadraat .

Hoe vraag ik De Cultuurbus aan bij een activiteit of arrangement van KEW?

Bij het maken van een keuze uit het ruime cultuuraanbod van KEW kan je via jouw persoonlijke account aangeven of je voor een activiteit of arrangement gebruik wilt maken van De Cultuurbus. Geef dat meteen aan bij het boeken van de activiteit of het arrangement door in het opmerkingenveld ‘Cultuurbus’ te vermelden.

Waar kunnen we heen?

Ter inspiratie staat op de website van Cultuurkwadraat een Culturele kaart. De Cultuurbus rijdt in elk geval naar deze Zeeuwse culturele instellingen. Wil je naar een andere locatie? Geef dat aan op het formulier en vraag Cultuurkwadraat of jullie bestemming kan worden opgenomen op de Culturele kaart.

Meer weten? Neem contact op met:
KEW, cultuureducatie, onderwijs, kunsteducatie, kunst, cultuur, walcheren, cultuurparticipatie, cultuurverbinding, binnenschools, buitenschools, kinderopvang, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, hbo, mbo
Laura Beijsens
medewerker dienstverlening
Cultuureducatie Walcheren KEW
Een project ontwikkelen?

Neem contact met ons op!