Open Straatatelier Middelburg

Denk mee met het OPEN Straatatelier!  

Ben jij tussen de 14 en 27? Dan zoeken we jou!
Besluit mee met welk van de 3 ontwerpen het moet worden.
Wij zorgen voor Pizza en fris!

Meld je nu aan via m.vandelinde@welzijnmiddelburg.nl
Aanmelden kan tot maandag 22 januari 2024.

Datum: Dinsdag 23 januari 2024
Tijd: 17:30-19:30 uur
Locatie: Jeugdcentrum de Poort
Adres: Fazantenhof 40, 4332 CG Middelburg

——————————————————————

Het Openstraatatelier in Middelburg is een project met als doel de cultuurdeelname onder jongeren te bevorderen. Een initiatief van KEW met een samenwerking tussen de organisaties Welzijn Middelburg, Zeeland Graffiti & Street Art, Urban Umbrella en gemeente Middelburg heeft geleid tot de oprichting van dit project. Het OPEN straatatelier biedt jongeren de kans om hun creatieve talenten te ontwikkelen en zelf de regie te nemen over culturele activiteiten. De focus ligt op de jongeren tussen 14 en 27 jaar oud.

Fysieke locatie voor talentontwikkeling
Het OPEN straatatelier is een fysieke plek die voor en door jongeren wordt gecreëerd. Hier krijgen zij de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien. Het projectteam werkt met elkaar samen om welzijn, cultuur en sociale aspecten nauw met elkaar te verweven.

In het digitale tijdperk bevinden jongeren zich voornamelijk online. Met het OPEN straatatelier krijgen ze de mogelijkheid om offline een plek te hebben om aan de slag te gaan met cultuur en creativiteit. Door middel van bijvoorbeeld dans, beats, foto’s, film en Street Art kunnen jongeren zichzelf uiten en hun werk vervolgens weer online met elkaar delen.

“Het OPEN Straatatelier is een fysieke multifunctionele en multidisciplinaire plek waarmee voor en met jongeren een creatieve omgeving wordt gecreëerd. In het OPEN Straatatelier kunnen jongeren zelf actief aan de slag met dans, foto, film, street art en muziek. Door deze vijf culturele disciplines te verbinden wordt een multidisciplinaire, laagdrempelige en duurzame plek in de openbare ruimte voor en door de jongeren gecreëerd. Daarnaast past de ontwikkeling bij de visie van gemeente Middelburg op ontmoetingsplekken in de stad”

Tessa Sonnemans – Programmamanager KEW

Ontwikkeling in co-creatie met jongeren
Een opvallend kenmerk van het OPEN straatatelier is de actieve betrokkenheid van jongeren bij het gehele proces. Vanaf de eerste brainstormsessie worden ze actief betrokken bij de ontwikkeling van het straatatelier en hebben ze zelf de verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten en het onderhoud van het straatatelier.
Een aantal Middelburgse tunnels zal eveneens in samenwerking met de jongeren worden verfraaid.

Ideeschets door Zeeland Graffiti & Street Art

Uiteindelijk kan het OPEN straatatelier duurzaam ingezet worden, zodat jongeren zelfstandig en in hun vrije tijd aan de slag kunnen en ook zelf activiteiten en evenementen kunnen organiseren. Ook kan het atelier als buiten leslokaal voor cultuureducatie in het onderwijs worden ingezet. Potentiële locaties zijn al op het oog, waarbij rekening wordt gehouden met toegankelijkheid voor de jongeren en de wijk. Gemeente Middelburg is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het OPEN straatatelier.

Dit initiatief heeft als doel om een grotere cultuurdeelname onder jongeren te stimuleren. Zo krijgen zij de kans om hun passies te ontdekken, maar het bevordert ook het welzijn van de jongeren. De betrokken organisaties kijken er naar uit om samen met jongeren deze creatieve en uitdagende omgeving te ontwikkelen. Naar verwachting is het OPEN Straatatelier medio 2024 gebouwd

Het project wordt mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Impuls Jongerencultuur van Provincie Zeeland en gemeente Middelburg.

Meer weten? Neem contact op met:
Auke van Laar
junior adviseur cultuurverbinding
Cultuureducatie Walcheren KEW
Een project ontwikkelen?

Neem contact met ons op!