Buitenschools

Kinderopvang: van 0 tot 12 jaar

Voor de kinderopvang van 0 tot 12 jaar (kinderdagverblijf, peutergroep, bso en voor  en na de schooltijd) biedt KEW een programma waarbij van jongs af aan de creatieve ontwikkeling wordt gestimuleerd. Kunst en cultuur helpen bij de sociaal emotionele ontwikkeling, de fysieke en motorische ontwikkeling van klein tot groter. Verbeelding brengt je overal, het helpt je jezelf te zijn en je te uiten. Het programma voor de kinderopvang is een voorbereiding en een aanvulling op het basisonderwijs.

Buitenschools: van 0 tot 21 jaar

Wist je dat KEW ook in overleg met jouw school, welzijnsorganisatie of culturele instelling een buitenschools cultuurprogramma op maat kan samenstellen? Hiermee krijgen kinderen en jongeren ook na schooltijd gelijke kansen om zichzelf te ontplooien en om hun talenten te ontwikkelen.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

KEW begeleidt kinderopvangorganisaties ook bij het vormgeven van een visie op cultuuronderwijs, het samenstellen van een cultuurbeleidsplan, inspirerende deskundigheidsbevordering, co-teachingstrajecten met cultuurprofessionals en veel meer! Hiervoor is vanuit de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit begeleiding en cultuurbudget voor jou en je collega’s beschikbaar. Samen met een adviseur van KEW kun je een actieplan ontwikkelen waarmee er een budget van € 7.500 – €25.000 beschikbaar komt voor jouw organisatie. Lees er hier meer over.

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Hieronder zie je ons cultuureducatieprogramma en de projecten die KEW organiseert. Wil je meer weten? Neem contact op via educatie@kewalcheren.nl.

Cultuurprogramma
Erfgoed
Stegentochten Middelburg
 • Buitenschools
Lees meer
Muziek
ABC Trommelworkshop
 • Groep 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Buitenschools
Lees meer
Muziek
ABC Trommelworkshop
 • Buitenschools
Lees meer
Media
Videoclip
 • Buitenschools
Lees meer
Fotografie
Fotograferen met je smartphone/IPad
 • Buitenschools
Lees meer
Film
Film Wijze Waaier
 • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Buitenschools
 • Speciaal (basis) onderwijs
Lees meer
Muziek
Ukelele workshop
 • Buitenschools
Lees meer
Film
Stilte…ACTIE!
 • Buitenschools
Lees meer
Beeldend
Rondleiding in de Oostkerk
 • Buitenschools
Lees meer
Beeldend
Graffiti tekenen
 • Buitenschools
Lees meer
Beeldend
Graffiti Spuiten
 • Buitenschools
Lees meer
Overig
Circus
 • Buitenschools
Lees meer
Cultuurprogramma
Projecten