Aanbod

Ben je op zoek naar inspirerende cultuureducatie die past bij de belevingswereld van jouw leerlingen? Op deze pagina tref je het cultuureducatieprogramma van KEW voor schooljaar 2022-2023. Je kunt zelf een cultuurmenu kiezen of een programma samenstellen: een kunstenaar in de klas of een muziekworkshop op het schoolplein of online? Op culturele excursie of een theatervoorstelling of museum bezoeken? Het kan allemaal! Wist je dat je ook NPO-gelden kunt inzetten voor cultuureducatie?

Samenstellen & bestellen
De activiteiten bestel je gemakkelijk door in te loggen met je persoonlijk account. Heb je nog geen account? Neem dan contact op via educatie@kewalcheren.nl.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
KEW begeleidt scholen ook bij het vormgeven van een visie op cultuuronderwijs, het samenstellen van een cultuurbeleidsplan, inspirerende deskundigheidsbevordering en een ontwikkeltraject. Hiervoor is vanuit de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) begeleiding en cultuurbudget voor jou en je collega’s beschikbaar. Lees hier verder over de mogelijkheden voor jouw school.

De Cultuurbus
Wil je met je leerlingen naar een museum, theater of concert? Voor het vervoer naar culturele instellingen in Zeeland is busvervoer mogelijk voor alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo. Klik hier voor meer informatie.

In gesprek of advies over een programma op maat? Plan een afspraak!
Wil je advies over culturele activiteiten bij jou op school? Of heb je wensen voor een programma op maat? Neem contact met ons op via educatie@kewalcheren.nl of bel 0118 414928 om de mogelijkheden te bespreken. We helpen je graag!

Aanbod Primair Onderwijs

Primair
Onderwijs

Aanbod
Primair Onderwijs

Bekijk
Aanbod Voortgezet Onderwijs

Voortgezet
Onderwijs

Aanbod
Voortgezet Onderwijs

Bekijk
Aanbod Brede School

Naschools
Aanbod

Aanbod
Naschools Aanbod

Bekijk