Proeftuin Muziekeducatie

Wil je het muziekonderwijs bij jou op school, samen met een collega-school of scholenkoepel breed versterken en verduurzamen? Een leerlijn muziek ontwikkelen en borgen? Kennismaken met nieuwe muziekworkshops of voorstellingen? Een samenwerking met cultuurprofessional of kinderopvang uit de omgeving aangaan? Of groepsleerkrachten en vakdocenten ontwikkelingsmogelijkheden bieden? Dan kan je met jouw school deelnemen aan de Proeftuin Muziekeducatie!

Wat is de Proeftuin Muziekeducatie?
Door middel van initiatieven en regelingen als; Meer Muziek in de Klas, Cultuureducatie met Kwaliteit en Impuls Muziekonderwijs, is er de laatste jaren door het Zeeuwse onderwijs flink geïnvesteerd in muziekonderwijs. Eind 2019 kreeg Zeeland een ‘proeftuin’ toegewezen door het ministerie van OCW om de ingezette ontwikkeling verder vorm te geven. Met de Proeftuin wordt er de mogelijkheid geboden om de bestaande beweging verder financieel en beleidsmatig te verduurzamen. De Proeftuin zal vanaf 2021 geïntegreerd worden in de regeling cultuureducatie met Kwaliteit:

  • Verdieping en verankering van cultuuronderwijs – muziekonderwijs
  • Deskundigheidsbevordering van schoolteams, vakdocenten en cultuurprofessionals
  • Verbinding en samenwerking met culturele partners uit de omgeving

Vraag van het onderwijs staat centraal!
Wil je jouw leerlingen laten kennismaken met nieuwe vormen van muziekonderwijs? Als schoolteam meer verdieping en zicht krijgen op de muzikale competenties van leerlingen? Leerlingen laten proven van een muziekfestival? Aan de hand van één van de vijf scenario’s; proeven, kennismaken, verdiepen, specialiseren en experimenteren, kan jij samen met je schoolteam bepalen op welke wijze en met welke ambities je wilt deelnemen aan de Proeftuin Muziekeducatie.

Deelnemen?
Actieplannen kunnen tot 1 mei 2021 worden ingediend. Je kunt hiervoor contact opnemen met een adviseur van het centrum voor cultuureducatie bij jou uit de regio. De Walcherse scholen kunnen contact opnemen met KEW adviseur Tessa Sonnemans (tss@kewalcheren.nl). Na een kennismakingsgesprek maak je, eventueel samen met een culturele instelling of cultuurprofessional, een actieplan.

Download het formulier hier:
Flyer Proeftuin Muziekeducatie Zeeland – september 2020

Meer informatie over de Proeftuin Muziekeducatie Zeeland vind je via deze link.