kunsteducatie Walcheren, muziekpodium zeeland, cultuureducatie

Klassiek: in, om en buiten de school!

In 2022 start het educatieproject: “Klassiek: in, om en buiten de school!” Een binnen- en buitenschools educatieproject waarbij kinderen klassieke muziek beleven. Dit project is ontwikkeld samen met MuziekPodium Zeeland, de stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen, Kunsteducatie Walcheren, het Apollo Ensemble, de Archipel Scholen en Muziekschool Zeeland. Financieel is dit project mede mogelijk gemaakt door het VSB fonds, de gemeente Vlissingen en Proeftuin Muziekeducatie Zeeland.

Binnen- en buitenschools kennismaken met klassieke muziek
Dit educatieprogramma is ontwikkeld voor de groepen 5 en 6 van de basisschool en zal klassikaal aangeboden worden: ieder kind, ongeacht afkomst, religie en achtergrond kan kennis maken met de concertgang en klassieke muziek. Kinderen die anders nooit in een concertzaal zouden komen krijgen nu de kans om binnen- en buitenschools kennis te maken met en klassieke muziek en het bezoeken van een concert.

Vervolgtraject met proefles en voucher voor concertbezoek
Daarnaast is het vervolgtraject van belang. Muziekschool Zeeland zal worden uitgenodigd om bij de concerten aanwezig zijn met proefinstrumenten uit het MuziekDepot Zeeland en kan kinderen een gratis proefles aanbieden, mocht die interesse er zijn. Ook gaan de kinderen naar huis met een voucher voor een gratis concert naar keuze van  MuziekPodium Zeeland om dit samen met één ouder te bezoeken. Zo willen wij proberen om een meer reguliere concertgang te creëren voor zowel ouder als kind en klassieke muziek in het algemeen toegankelijker te maken voor een breder toekomstig publiek.

Duurzaam educatieprogramma
Van belang vinden wij ook het ontwikkelen van structurele klassieke muziekeducatie voor basisschoolleerlingen, het creëren van een duurzame verbinding en samenwerking tussen school en de culturele omgeving en het bevorderen van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en -participatie. Ook pabo-studenten zullen participeren in dit programma om niet alleen kennis over muziekeducatie te vergaren, maar ook om deze kennis later beroepsmatig uit te kunnen dragen.

MuziekPodium Zeeland gaat samen de partners dit project gedurende drie jaar Zeeland-breed aanbieden aan iedere basisschool en hopen dat deze drie jaar leiden tot structureel meer muziekonderwijs op de basisschool, meer jonge muziekbeoefenaars en meer interesse voor klassieke muziek.

Zeeuwse scholen die interesse hebben om aan het educatieprogramma deel te nemen kunnen contact opnemen met Maurits Portier: m.portier@muziekpodiumzeeland.nl of Tessa Sonnemans: tss@kewalcheren.nl.