• Voorstelling
Kinderkunstweek 2023: Water op het filmdoek!

Kinderkunstweek 2023 (15 t/m 26 maart)

Water op het filmdoek!
Een speciaal filmprogramma van 7 korte films voor de onderbouw van 38 minuten. Water stroomt uit de kraan, is van karton, getekend, het plenst en het druppelt, er is eb er is vloed, er leven kikkervisjes en er spoelt plastic aan, Jonas heeft een zucht naar zee….

We bieden het programma ook aan buiten de kinderkunstweek mocht deze dagen niet schikken.

De korte films: De wastafel / Dodu, de jongen van karton / Huilbui / Tides / Kuap / Tidy town / Zeezucht

Specificaties
Klas/groep
  • Groep 1, 2, 3, 4
Duur
38 minuten
Discipline(s)
  • Film
Docent(en)
  • Cinema Middelburg
Competentie(s)
  • Onderzoekend vermogen
  • Reflectief vermogen
Plaats
Cinema Middelburg
Max. groepsgrootte
80
Prijs
€2,85 per leerling