• Bezoek
Dijken

De geschiedenis van de dijken van Westkapelle wordt belicht. Door middel van een speurtocht leren de leerlingen dat het niet vanzelfsprekend is dat Zeeland geen overstromingen meer heeft.

Onderwerpen die behandeld worden zijn: Waterschap Zeeuwse Eilanden, Zwakke Schakels, dijkonderhoud, zandsuppleties, begroeiing, watersnoodramp en de dijken van vroeger.

Specificaties
Klas/groep
  • Groep 5, 6, 7, 8
Duur
90 minuten
Disciplines
  • Erfgoed
Competenties
  • Onderzoekend vermogen
Plaats
Polderhuis
Prijs
gratis voor gem. Veere