Kennismaking met onze nieuwe Directeur-bestuurder: Aschwin van den Abeele

In een recent interview met Aschwin, de nieuwe Directeur-bestuurder van KEW, delen we zijn eerste indrukken en zijn visie voor de organisatie. Hij beschrijft zijn eerste weken als zeer welkom en vertrouwd, gezien zijn eerdere betrokkenheid bij KEW als samenwerkingspartner. Met een achtergrond in zowel maatschappelijke als culturele organisaties, brengt Aschwin een schat aan ervaring mee naar zijn nieuwe rol.

Hij benadrukt het belang van kunst en cultuur als middel voor individuele ontwikkeling en maatschappelijke samenhang. Aschwin ziet educatie als een cruciale pijler om de drempel tot kunst en cultuur te verlagen, vooral voor jongeren. Daarnaast benadrukt hij ook het sociale belang van cultuur voor volwassenen. Cultuur fungeert niet alleen als een bindmiddel, maar biedt ook een platform voor gemeenschapsvorming en persoonlijke groei.

Voor de toekomst van KEW streeft Aschwin naar een inclusieve benadering, waarbij iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen door middel van kunst en cultuur. Hij benadrukt het belang van samenwerking met partnerorganisaties om deze doelen te realiseren. Het KEW-team wordt gezien als een hechte eenheid, waarin ieders sterke punten worden benut om gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

Tot slot nodigt Aschwin partners uit om samen na te denken over hoe kunst en cultuur als middel kunnen worden ingezet om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Hij kijkt uit naar gesprekken met scholen, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen om verbindingen te leggen en gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen.

Met Aschwin aan het roer belooft KEW een uitdagende periode van groei en ontwikkeling tegemoet te gaan, waarbij kunst en cultuur centraal staan in het streven naar een inclusieve en bloeiende gemeenschap.

Wil jij Aschwin beter leren kennen? Wij hebben hem gevraagd deze drie zinnen af te maken:Cultuur betekent voor mij…
…  kunst en cultuur heeft allerlei elementen in zich die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van individuen, maar ook aan de samenleving. Het kan je tot nieuwe inzichten brengen, het kan verbinden, het is een middel waarmee je je kunt uiten en waarmee je jezelf kunt ontwikkelen. Of je er nu meer beschouwend van geniet of dat je er actief zelf mee aan de slag gaat: ik gun iedereen het deze meerwaarde van kunst en cultuur te ervaren.

De rol van educatie…
… Daarom streven we er vanuit KEW ook naar om de drempel tot kunst en cultuur zo laag mogelijk te leggen, of het liefst te verwijderen. Niet iedereen komt namelijk automatisch met kunst en cultuur in aanraking. Bijvoorbeeld vanwege de economische situatie waarin men zich bevindt. Kunsteducatie in het onderwijs is daarom een belangrijk middel om álle kinderen te laten proeven van wat kunst en cultuur kan betekenen. We hopen er een zaadje mee te planten dat kan bijdragen in hun ontwikkeling.

Walcheren beleef ik als…
…. een gevarieerd, mooi en fijn gebied om te wonen, te werken en een groot gedeelte van mijn vrije tijd door te brengen. De kust, de polders, de prachtige steden en dorpen zorgen voor een erg prettige afwisseling. Rust en ruimte, naast de dynamiek van de grotere plaatsen. Ik vind het altijd zeer opvallend hoe veel culturele voorzieningen en activiteiten er zijn op Walcheren, zeker als je dit afzet tegen het (gering) aantal inwoners.