Voorwaarden webwinkel primair onderwijs

Voorwaarden Webwinkel Primair onderwijs cultuurprogramma 2018-2019

Plaatsen bestelling
Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u hiervan per e-mail een bevestiging. Tot 2 weken nadien kunt u deze bestelling kosteloos wijzigen of annuleren. Na deze termijn is annuleren of wijzigen niet kosteloos i.v.m. de contractuele verplichtingen die KEW met derden aangaat.

Bij wijzigingen van uw kant passen we uw bestelling indien mogelijk aan de nieuwe gegevens aan. Waar dit consequenties geeft zullen we, in overleg met u, streven naar een goede oplossing.

Indien feitelijke leerlingenaantallen afwijken van uw opgave in de bestelling, bestaat de kans dat niet alle leerlingen kunnen deelnemen. We verzoeken u daarom dringend wijzigingen tijdig door te geven.

Cultuurmenu’s
U dient er rekening mee te houden dat de inschrijftermijn voor de beide cultuurmenu’s sluit per maandag 15 juni 2018. Na deze datum kan KEW niet garanderen dat deelname aan een van de cultuurmenu’s nog mogelijk is.

Busvervoer
In de cultuurmenu’s is busvervoer inclusief voor de onderbouw in geval er een voorstelling op locatie wordt bezocht. Indien er een voorstelling voor de bovenbouw in het menu is opgenomen, is hier geen busvervoer bij inbegrepen. Bij het vrije keuze aanbod in de productcatalogus is geen busvervoer bij de prijs inbegrepen, ook niet bij voorstellingen voor de onderbouw. Dit is wel beschikbaar op offertebasis. Busvervoer is maximaal 2 keer per afgenomen cultuurmenu inclusief.

Verwerking bestelling
Wij streven ernaar om in week 36-37 alle inschrijvingen verwerkt te hebben. U ontvangt in deze periode de uitwerking van uw inschrijving, in de vorm van een jaaroverzicht met daarin de door u bestelde activiteiten. Wij zijn aan u verplicht het aanbod op vastgestelde dag(en) en tijd(en) te leveren.

Mocht dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk zijn, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en een passende oplossing met u zoeken. Ontdekt u onjuistheden of heeft u nog vragen of opmerkingen over uw jaaroverzicht, dan heeft u tot 2 weken na ontvangst van het jaaroverzicht, de tijd om te reageren. U ontvangt 3-6 weken voor uw activiteit aanvangt een herinnering met daarin de tijden en gemaakte afspraken.

Facturering
U ontvangt een factuur in december van het schooljaar met de activiteiten die u van september t/m december bij ons heeft afgenomen.

In juni van het schooljaar ontvangt u van ons de eindafrekening van het bestelde aanbod van schooljaar. Dit betreft de activiteiten die hebben plaatsgevonden van januari t/m juli van het schooljaar eventueel verrekend met correcties.

Indien u akkoord gaat met de Voorwaarden Webwinkel Cultuurprogramma 2018-2019, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot levering tot stand komen.

Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u vragen heeft over kunst- en cultuuraanbod, kunt u altijd contact met ons opnemen.