Voorwaarden voortgezet onderwijs en naschools aanbod

Voorwaarden voortgezet onderwijs en naschools aanbod

Een aanvraag voor een activiteit of workshop in het voortgezet onderwijs of naschools onderwijs kunt u indienen per e-mail. Op basis van de vraag inventariseert KEW de beschikbaarheid van de uitvoerders en stelt een offerte op voor de opdrachtgever met de te verwachten kosten. Nadat de offerte ondertekend is geretourneerd is de aanvraag definitief en ontvangt u een opdrachtbevestiging.

Bemiddelings- en organisatiekosten voor school/opdrachtgever
Wanneer KEW wordt ingeschakeld voor het regelen van culturele workshops, activiteiten, projecten etc. dan wordt hiervoor één van de onderstaande bedragen in rekening gebracht:

  • klein project (indicatie 1- 2 docenten): € 55,-
  • middel project (indicatie 3-5 docenten): € 110,-
  • groot project (indicatie 5-10 docenten en meer): € 220,-
  • project op maat: prijs afhankelijk van inhoud.

Indien afzonderlijk gebruikt wordt gemaakt van één of meerdere van onderstaande producten van KEW, dan gelden hiervoor de volgende tarieven:

  • financiële bemiddeling via de CJP Cultuurkaart (betalen van een factuur voor zelf georganiseerde activiteit m.b.v. weborder): € 55,-
  • het parkeren van cultuurgelden van de CJP Cultuurkaart: € 55,-
  • het boeken van een schoolvoorstelling: 55,-
  • indien er naast het boeken van de voorstelling ook techniek en een locatie geregeld moeten worden: € 110,-

Opdrachtbevestiging
Om eventuele misverstanden te voorkomen, wordt er vooraf in de offerte kenbaar gemaakt welk van de bovenstaande tarieven van toepassing is op de aanvraag.

Annulering of wijziging
Mocht er onverhoopt afgezien worden van de opdracht na bevestiging van de opdracht, dan brengt Stichting Kunsteducatie Walcheren reeds gemaakte kosten in rekening. Dit in verband met de contractuele verplichtingen die KEW met derden aangaat. Bij wijzigingen passen we uw bestelling indien mogelijk aan de nieuwe gegevens aan. Waar dit consequenties geeft zullen we, in overleg met u, streven naar een goede oplossing.

Facturering
KEW is geregistreerd Cultuurkaart-acceptant. Facturen voor activiteiten kunnen desgewenst met de CJP Cultuurkaart worden betaald. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.