Voorwaarden voortgezet onderwijs en naschools aanbod

Voorwaarden voortgezet onderwijs en naschools aanbod

Een aanvraag voor een activiteit of workshop in het voortgezet onderwijs of naschools onderwijs kun je indienen per e-mail. Op basis van de vraag inventariseert KEW de beschikbaarheid van de uitvoerders en stelt een offerte op voor de opdrachtgever met de te verwachten kosten.

Commissionairsdienst-kosten voor school/opdrachtgever
Wanneer KEW wordt ingeschakeld voor de organisatie van culturele workshops, activiteiten, voorstellingen en projecten dan wordt hiervoor commissionairsdienst in rekening gebracht. In de offerte wordt kenbaar gemaakt welk tarief van toepassing is op de aanvraag.

Offerte en opdrachtbevestiging
Nadat de offerte is geaccordeerd ontvang je een opdrachtbevestiging. Nadat deze getekend geretourneerd is, is de opdracht definitief.

Annulering of wijziging
Mocht er onverhoopt worden afgezien van de opdracht na bevestiging van de opdracht, dan brengt KEW reeds gemaakte kosten in rekening. Dit in verband met de contractuele verplichtingen die KEW met derden aangaat. Bij wijzigingen passen we jouw aanvraag indien mogelijk aan de nieuwe gegevens aan. Waar dit consequenties geeft zullen we, in overleg met jou, streven naar een goede oplossing.

Facturering
KEW is geregistreerd Cultuurkaart-acceptant. Facturen voor activiteiten kunnen desgewenst met de CJP Cultuurkaart worden betaald. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen via educatie@kewalcheren.nl.