Het Pennywafelhuis

Beeld: Anda van Riet

Sinds 2015 ondersteunt KEW het Pennywafelhuis. KEW heeft de visie dat kunst kan bijdragen aan een betere samenleving. Liever gezegd, dat kunst een prachtig middel is om een antwoord te vinden op maatschappelijke vragen.

Vandaar dat in opdracht van KEW kunstenaar Marlou Pluijmaekers aan de slag ging in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Zij volgde de KIS (Kunstenaar In de Samenleving) opleiding en vormt samen met fotograaf Anda van Riet de artistieke leiding van het project.

Het Pennywafelhuis is een community art project in de Meander-flats in de wijk Dauwedaele en is gevestigd in het grote flatgebouw aan de Meanderlaan. Het Pennywafelhuis creëert een werkatelier, eetkamer en markthal (waar de oogst van stadstuinproject City Seeds wordt aangeboden aan de bewoners) als ontmoetingsplek. Vanuit de overtuiging dat kennismaken met elkaar bijdraagt aan sociale cohesie willen we het Pennywafelhuis voor de bewoners van de Driewegenhof, Meanderlaan en Meanderhof toegankelijk maken.

De persoonlijke ontwikkeling van de wijk- en flatbewoners is in dit project heel belangrijk. Het Pennywafelhuis-buurtatelier werkt als katalysator, waardoor er uiteindelijk sprake is van een verbeterde  leefbaarheid in de wijk. Het Pennywafelhuis is wekelijks geopend op dinsdag en donderdag van 10.00 – 16.00 uur. Tussen 12.00 en 13.00 uur is er lunch in het Pennywafelhuis met verse soep –  gemaakt door de bewoners van de flats.

Het Pennywafelhuis is een metafoor. De pennywafel staat voor welkom, herinnering, een eigen huis. Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn. De gelaagdheid van het koekje staat voor de gelaagdheid van het project en de letterlijke gelaagdheid van de flat. De gelaagdheid in de verhalen en de kunstwerken van bewoners. De chocolade in de wafel is de stimulerende stof en staat voor de verleiding. De wafels staan voor de verschillende structuurlagen van de samenleving.

Meer info:  www.pennywafehuis.nl