Het Pennywafelhuis

Beeld: Anda van Riet

Sinds 2015 ondersteunt KEW het Pennywafelhuis. KEW heeft de visie dat kunst kan bijdragen aan een betere samenleving. Liever gezegd, dat kunst een prachtig middel is om een antwoord te vinden op maatschappelijke vragen.

Vandaar dat in opdracht van KEW kunstenaar Marlou Pluijmaekers aan de slag ging in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Zij volgde de KIS (Kunstenaar In de Samenleving) opleiding en vormt samen met fotograaf Anda van Riet de artistieke leiding van het project.
De wijk Dauwendaele is een speerpuntwijk van de gemeente Middelburg vanwege grote sociale problemen, grote culturele diversiteit, drugs- en criminaliteitsproblematiek. Het Pennywafelhuis is gehuisvest in de flat aan de Meanderlaan. Een flat met 250 huishoudens van diverse samenstellingen en achtergronden. Er wonen 21 verschillende nationaliteiten in de flat.

Het Pennywafelhuis is een metafoor. De pennywafel staat voor welkom, herinnering, een eigen huis. Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn. De gelaagdheid van het koekje staat voor de gelaagdheid van het project en de letterlijke gelaagdheid van de flat. De gelaagdheid in de verhalen en de kunstwerken van bewoners. De chocolade in de wafel is de stimulerende stof en staat voor de verleiding. De wafels staan voor de verschillende structuurlagen van de samenleving.

Het Pennywafelhuis focust op de verbinding tussen de bewoners en de wijk. Een breder perspectief waarmee we meer wijkbewoners, flatbewoners en organisaties kunnen betrekken. Het doel van Pennywafelhuis is ook om nog meer eigenaarschap van het project bij de bewoners zelf te krijgen. Zodat het Pennywafelhuis steeds meer een verlengde van hun eigen woonkamer wordt.

Meer info:  www.pennywafehuis.nl