Welzijn & Kunst op Recept

Een akkoord leren aanslaan op een gitaar. Met een museumbegeleider praten over een intrigerend kunstwerk. Een foto maken die je gevoel verbeeldt. Napraten over een film die je heeft geraakt. Met Welzijn & Kunst op Recept kijken we of een aanpak waarin kunst centraal staat, kan bijdragen aan het verhelpen van psychosomatische problemen.

Van klacht naar kracht

Altijd vrolijk en gelukkig; dat lukt niet iedereen. Sterker nog; die mensen zijn lastig te vinden! Iedereen kent momenten in het leven die gekenmerkt zijn door stress of tegenslag. Ken je dat gevoel, dat je wel een helpende hand kan gebruiken, een steuntje in de rug? Met Welzijn & Kunst op Recept helpen KEW en Welzijn Middelburg je van klacht naar kracht.

Positieve gezondheid

De gedachte achter Welzijn & Kunst op Recept is: mensen zijn niet hun aandoening. Het accent ligt op de mensen zelf, hun veerkracht, hun zoektocht naar zingeving, naar wat het leven betekenisvol maakt. Welbevinden en voelen dat je gesteund wordt hebben een bewezen positieve invloed op de gezondheid van mensen.

 

Zes dimensies van  positieve gezondheid

Deelnemers: verander je blik

In Middelburg start in het voorjaar van 2022 het project Kunst op Recept. Stel je komt bij je huisarts, of bij een andere zorgverlener, en je vertelt over je levenssituatie. Misschien past intensieve psychische hulp niet bij jou en bij je situatie, maar heb je wél baat hebben bij een verandering van perspectief. Dan kan Kunst op Recept uitkomst bieden.

‘Kunst geeft mij enorm veel levensvreugde en boort iets aan waarvan ik niet wist dat ik het had’

De zorgverlener schrijft je een ‘kunstrecept’ voor: wil je aan de slag in een schilderatelier? Of zou een concertbezoek kunnen helpen? Samen met de welzijnscoach en de adviseur van KEW kijken we welke creatieve en artistieke oplossing bij jou past. Maatwerk dus! Lees alle informatie over Welzijn op Recept voor deelnemers in deze flyer.

Martijn Fincke vertelt hoe fotografie hem heeft geholpen nadat hij lichamelijke en mentale klachten kreeg.

Cultuuraanbieders: leen je artistieke blik uit

Kunst op Recept is géén creatieve therapie en de cultuuraanbieder is géén hulpverlener. Wat dan wel? Van cultuuraanbieders wordt enkel verwacht dat zij hun creatieve en artistieke blik uitlenen aan de deelnemers van Kunst op Recept. Zet jouw artistieke vaardigheden in om een ander te ondersteunen.

De kracht van dit project schuilt in de zingeving die kunst en cultuur kunnen bieden, en hoe een andere, positievere blik op de wereld je leven kan verbeteren en je mentaal weerbaarder kan maken.

KEW en Welzijn Middelburg organiseerde op 28 april 2022 de meet-up Welzijn & Kunst op Recept voor cultuuraanbieders en culturele instellingen. Tijdens een meet-up in cultuurhuis vertelden Mariska Burger (Welzijn Middelburg), Esther van den Bosch (KEW), Christine Greeven (Huisartsenpraktijk De Dolfijn) over het project Kunst op Recept. Wil jij je aanbod verbreden en meedoen met Kunst op Recept? Neem contact op met KEW-adviseur Esther van den Bosch.

Zorgaanbieders: het eerste contact

Samen met de deelnemer bespreekt de zorgverlener of Welzijn & Kunst op Recept bij zijn of haar situatie past. Is dat het geval? Dan schrijft de zorgverlener een kunstrecept uit. Vervolgens neemt de zorgverlener contact op met de welzijnscoach. Die stemt af met de KEW-adviseur, en zoeken in samenspraak met de deelnemer naar een creatieve en artistieke oplossing op maat.

Een aantal zorgaanbieders zijn vanaf de start van het project betrokken bij Kunst op Recept. Momenteel zijn de volgende huisartsen betrokken bij dit project:

Huisartsenpraktijk De Dolfijn
Huisartsenpraktijk Ponten
Huisartsenpraktijk Roozenburglaan
Huisartsenpraktijk De Getijdemolen

Natuurlijk kunnen ook andere zorginstellingen een verwijzing uitschrijven. Psychologen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders zijn van harte welkom. Lees alles informatie over Welzijn & Kunst op Recept voor zorgverleners in deze flyer.

‘De kern is: je moet niet, je bent bezig met iets wat je leuk vindt, of wat je goed kunt.’

Welzijn en Kunst op Recept gaan hand in hand

Kunst op Recept is een verbreding van het project Welzijn op Recept, een project waarbij psychosomatische problemen werden aangepakt, en voorkomen, door een ‘welzijnsrecept’ voor te schrijven. Bijvoorbeeld: vrijwilliger worden of deelnemen aan een koffieochtend. Dat vergrootte het zelfvertrouwen en de zelfwaardering van de vrijwilliger.

Op basis van deze gedachte wordt Kunst op Recept gestart: actief deelnemen aan een kunstzinnig project verhoogt het welbevinden en biedt de mogelijkheid tot herstel.

Kunst op Recept wordt gefinancierd uit het Lokaal Preventieakkoord Middelburg. De aanvraag is gedaan met Welzijn Middelburg.

Contactpersonen

Esther van den Bosch, adviseur cultuurparticipatie KEW
Mariska Burger, manager Welzijn Middelburg