Kinderkunstweek

De Kinderkunstweek (KKW) is een jaarlijks terugkerend evenement van Stichting Kinderkunstweek waar alle scholen voor basis- en speciaal onderwijs aan kunnen meedoen. De Kinderkunstweek vindt ieder voorjaar ruim tien dagen lang plaats. Kunsteducatie Walcheren zit via Cultuurkwadraat in de commissie van de Kinderkunstweek.

De doelen van KKW
Kinderen kennis laten maken met moderne en hedendaagse beeldende kunst.
Kunst laten beleven met het accent op creativiteit, samenwerken, zelfreflectie, kritisch nadenken en goed leren kijken.
Leerkrachten handvatten geven om dit te realiseren.
Activiteiten bieden voor binnen en buiten school, maar ook voor in de vrije tijd.
Musea, kunstenaars, galeries en culturele instellingen actief bij de KKW betrekken.
Kinderen enthousiast maken om zelf kunst te gaan verzamelen.
De KKW een structurele plaats geven binnen het cultuureducatieplan.

Ambitie van KKW
Met de opgedane ervaring, de KKW in heel Zeeland onder de aandacht brengen.

Hoe werkt het?
Het Ideeënboek, de Kinderkunstbon en de website www.kinderkunstweek.nl zijn de kern van het project. Het Ideeënboek is ter inspiratie en een leidraad voor de leerkrachten. De kinderen krijgen een Kinderkunstbon om te sparen voor een kunstwerk en de website geeft toegang tot extra materialen en informatie.

Scholen
De scholen melden zich aan op de website om aan te geven dat zij willen deelnemen aan Kinderkunstweek. Zij ontvangen hierna gegevens om in te kunnen loggen op hun persoonlijke pagina op onze website. Tevens dienen alle scholen ten minste één compleet pakket materiaal te bestellen. Dit bestaat uit een Ideeënboek en Kinderkunstbonnen en stickers voldoende voor het opgegeven aantal leerlingen. Tevens krijgen zij na het bestellen van de materialen toegang tot de aanvullende materialen die op de website verschijnen.

Kunst- en cultuuraanbieders
Kunst- en cultuuraanbieders melden zich aan op onze website om kenbaar te maken dat zij meedoen aan de KKW. Aanmelden is gratis en geeft de mogelijkheid om aan scholen, ouders en kinderen in de regio te laten zien dat er bij de organisaties of kunstenaars tijdens KKW stickers te verdienen zijn.
U kunt er voor kiezen om alleen uw organisatie tijdens KKW open te stellen voor scholen en kinderen en ouders in hun vrije tijd, maar u kunt ook een workshop of een andere activiteit toevoegen. Met het toevoegen van een activiteit kunt meer informatie geven over een expositie, workshop, rondleiding, wandeling of kunstenaar en u kunt aangeven of hier entree voor wordt gevraagd.

De Kinderkunstbon
Alle kinderen die op school meedoen aan de KKW ontvangen een Kinderkunstbon. Op de Kinderkunstbon moeten vier stickers verzameld worden: twee onder schooltijd en twee in de vrije tijd. Met een volle Kinderkunstbon en tien euro kan een echt kunstwerk gekocht worden.

Hoe worden de stickers verzameld? Op school doen kinderen twee keer mee aan een kunstactiviteit of gaan ze met de klas naar een museum. kunstenaar of galerie. Kinderen kunnen in hun vrije tijd ook zelf op bezoek gaan bij een museum, kunstenaar of galerie of ze kunnen thuis opdrachten van de website downloaden, waarvoor een sticker te verdienen is.

Kunst verzamelen
Elk jaar wordt een kunstwerk of object in oplage gemaakt. Kinderen krijgen de kans dat te kopen als ze vier stickers op hun Kinderkunstbon hebben gespaard. De kunstobjecten sluiten aan bij het thema van de Kinderkunstweek en worden gesigneerd.