Privacy

Privacy Statement

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kunsteducatie Walcheren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

1) Gegevens die openbaar vindbaar zijn en die wij ongevraagd kunnen verzamelen:

–        Voor- en achternaam

–        Adresgegevens

–        Telefoonnummer

–        E-mailadres

2) Aangevuld met de volgende gegevens die je in correspondentie zelf actief verstrekt:

–        Geslacht (voor de juiste aanspreek-/aanschrijfwijze)

–        Bankrekeningnummer (deze vragen wij alleen als je een dienst hebt      geleverd en we je moeten kunnen uitbetalen)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kewalcheren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Kunsteducatie Walcheren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief, flyer
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Kunsteducatie Walcheren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Kunsteducatie Walcheren kan een deel van jouw persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door Kunsteducatie Walcheren geselecteerd zijn ter uitvoering van diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens Kunsteducatie Walcheren diensten te verlenen of een beroep te doen op jouw aanbod. Denk hierbij aan het afleveren van lesmaterialen of een partij of persoon die voor ons (culturele) activiteiten uitvoert. Kunsteducatie Walcheren verhuurt of verkoopt aan niemand je persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kunsteducatie Walcheren neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kunsteducatie Walcheren) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Kunsteducatie Walcheren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar (daarna vragen we je opnieuw toestemming of we je gegevens mogen bewaren om je te kunnen blijven benaderen).

Delen van persoonsgegevens met derden

Kunsteducatie Walcheren verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kunsteducatie Walcheren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kunsteducatie Walcheren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kewalcheren.nl. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, vind je voorbeeldbrieven van deze verzoeken. De voorbeeldbrieven vind je via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kunsteducatie Walcheren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kunsteducatie Walcheren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kewalcheren.nl

 

Cookieverklaring

Wat is een cookie?  Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Kunsteducatie Walcheren gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, met als doel om het navigeren in de website eenvoudiger te maken. Zo kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze website daardoor verbeteren en zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Ook maken wij gebruik van de gratis dienst van Google, Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit geeft ons ook een beeld van het gebruik van de website, om te zien hoe wij de site kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uiteraard bent u altijd gerechtigd om cookies te weigeren.

Gebruik van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of LinkedIn.

Ook is het mogelijk om bepaalde informatie van de website te delen via sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of LinkedIn. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en respectievelijk LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Uiteraard bent u altijd gerechtigd om cookies te weigeren.

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst?  U kunt cookies direct in uw browser uitzetten. Op de website van de consumentenbond vindt u per browser een stappenplan om uw cookies uit te zetten.