Sanny Ensing
adviseur cultuurverbinding

In mijn functie heb ik te maken met het gehele culturele veld van Walcheren en aanverwante sectoren (zoals natuur, welzijn, zorg, economie en toerisme.) Ik geniet ervan de verbinding te maken met de cultuurprofessionals, de medewerkers van instellingen, de diverse beleidsmedewerkers op Walcheren en andere mensen of organisaties die betrokken zijn. Het doel is om samen de culturele sector op Walcheren te versterken. Om bruggen te bouwen, mee te denken in mogelijkheden en om deze Walcherse culturele verbinding te ondersteunen en te faciliteren.

Ik denk graag ‘out of the box’ en als cultuurwetenschapper ben ik geïnteresseerd in identiteit en hoe mensen daar mee omgaan. Van nature ben ik een mensen-mensen, die graag netwerkt en zich inzet voor een warmere wereld waarin we elkaar beter verstaan, samenwerken en elkaars individuele krachten optimaal kunnen benutten. Ik organiseer dan ook vaak bijeenkomsten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen in gesprek kunnen gaan.

KEW, cultuureducatie, onderwijs, kunsteducatie, kunst, cultuur, walcheren, cultuurparticipatie, cultuurverbinding, binnenschools, buitenschools, kinderopvang, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, hbo, mbo
Projecten: