Remi Lievense
medewerker bedrijfsvoering

In mijn rol probeer ik de medewerkers van KEW zoveel mogelijk te ondersteunen, zodat zij optimaal kunnen werken. Automatisering, digitalisering, facilitaire ondersteuning, verduurzamen van het pand en de financiële administratie zijn zaken waar ik mee bezig ben.

Ik heb bewust gekozen voor een baan bij KEW. Cultuureducatie,                -participatie en -verbinding dragen bij aan de maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. En daar draag ik graag mijn steentje aan bij!

KEW, cultuureducatie, onderwijs, kunsteducatie, kunst, cultuur, walcheren, cultuurparticipatie, cultuurverbinding, binnenschools, buitenschools, kinderopvang, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, hbo, mbo