Leo Adriaanse
directeur-bestuurder

Ik ben sinds 2020 aan KEW verbonden als directeur-bestuurder. Voor die tijd werkte ik in de museum- en later breder in de erfgoedsector. Maar ik voel me ook heel erg thuis bij de cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Kunst & cultuur doen een beroep op je verbeeldingskracht. Ze helpen je creatief te denken, je te verwonderen. Ze inspireren, verrijken en geven plezier in het leven. Vanuit KEW wil ik dat graag stimuleren. In onderwijs, sociaal domein of zorg. Maar ook bij onze lokale overheden en samenwerkingspartners.

KEW, cultuureducatie, onderwijs, kunsteducatie, kunst, cultuur, walcheren, cultuurparticipatie, cultuurverbinding, binnenschools, buitenschools, kinderopvang, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, hbo, mbo