Isabelle Van den Bergh – Bakker
adviseur cultuurparticipatie

Als Adviseur Cultuurparticipatie zet ik mij in om iedereen actief mee te laten doen aan kunst en cultuur. Van jong tot oud breng ik graag in contact met wat kunst en cultuur voor hen kan betekenen, zodat hun omgeving en identiteit vorm en betekenis krijgt. Door zelf bezig te zijn met kunst en cultuur, maak je jezelf zichtbaar waardoor er verbinding met je zelf, anderen en de omgeving ontstaat. Cultuur brengt ons samen. En dat is iets waar ik mij graag voor inzet vanuit KEW samen met de gezondheidszorg, het sociale domein, de gemeente en het onderwijs op Walcheren.

Projecten: