Over KEW

Organisatie

Kunsteducatie Walcheren is een compacte organisatie van ca. 6 fte, verdeeld over een team van 8 medewerkers. Het team wordt geleid door de directeur, die tevens statutair bestuurder is. De stichting werkt met een statutaire Raad van Toezicht (RvT), waaraan de directeur-bestuurder verantwoording aflegt. De RvT kent 5 leden.

Directeur-bestuurder: Dhr. J.C. Eygenraam

Raad van Toezicht bestaat per 6 september 2018 uit de volgende leden.

Dhr. M.J.J. Janssens, voorzitter

Dhr. P.H.A. Brakman, lid

Dhr. L.P.  van Duivendijk, lid

Mevr. C.E.M. Gabriels-Smulders

Mevr. M. Plak

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding.