Over KEW

Organisatie

De stichting KEW (voorheen Kunsteducatie Walcheren) wordt geleid door een directeur die tevens statutair bestuurder is. De stichting kent tevens een raad van toezicht van vijf leden, conform het raad-van-toezicht-model. De leden van de raad komen bij voorkeur uit de kennisgebieden: kunst & cultuur, onderwijs, sociaal domein, openbaar bestuur, (financieel) ondernemerschap.

Bestuur en toezicht zijn gescheiden taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Daarom wordt binnen de stichting gewerkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur. Er is een bestuursreglement en een toezichtreglement (zie hieronder de download link).

Jaarlijks bespreekt een delegatie van de raad van toezicht het functioneren van het bestuur met de directeur. Daarnaast evalueert de raad jaarlijks het eigen functioneren. N.a.v. een eerdere zelfevaluatie heeft de raad in 2021 een visie op toezicht geformuleerd en een profielschets voor de voorzitter en leden van de raad opgesteld (zie hieronder de download link).

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen zijn de statuten van de stichting op 1 november 2021 aangepast (zie hieronder de download link).

bestuursreglement KEW

reglement raad van toezicht KEW

visie op toezicht KEW

profielschets voorzitter en leden raad van toezicht KEW

statuten stichting Kunsteducatie Walcheren

 

Directeur-bestuurder:

Leo Adriaanse

De nevenfuncties van de directeur-bestuurder is via de link hieronder te downloaden.

Nevenfuncties directeur-bestuurder

 

Raad van toezicht

Maarten Janssens – voorzitter;

Carin Gabriels – lid;

Mieneke de Jonge – lid;

Jan Kousemaker – lid;

Marian Plak – lid.

De (neven)functies van de leden van de raad van toezicht en het rooster van aftreden is hieronder te downloaden.

Samenstelling, (neven)functies en rooster van aftreden raad van toezicht