Over KEW

Organisatie

Kunsteducatie Walcheren is een compacte organisatie van ca. 7 fte, verdeeld over een team van negen medewerkers. Het team wordt geleid door de directeur, die tevens statutair bestuurder is. De stichting werkt met een statutaire Raad van Toezicht (RvT), waaraan de directeur-bestuurder verantwoording aflegt. De RvT onderschrijft de Governance Code Cultuur.

De RvT kent vijf leden:

Peter Brakman – lid;

Leen van Duivendijk – lid;

Carin Gabriels – lid;

Maarten Janssens – voorzitter;

Marian Plak; lid.

De samenstelling van de RvT leden met vermelding nevenactiviteiten en het rooster van aftreden kun je via de link hierna downloaden.

Raad van Toezicht