Over KEW

Organisatie

Kunsteducatie Walcheren bestaat uit een team van negen medewerkers (ca. 7,5 fte). Er wordt gewerkt vanuit een monumentaal pand in de Kuiperspoort in Middelburg. Het team wordt geleid door de directeur-bestuurder die tevens statutair bestuurder is. De stichting werkt met een statutaire Raad van Toezicht (RvT), waaraan de bestuurder verantwoording aflegt. De RvT onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Directeur-bestuurder:

Leo Adriaanse

De nevenfuncties van de directeur-bestuurder kun je via de link hierna downloaden.

Nevenfuncties directeur-bestuurder

 

De RvT kent vijf leden:

Leen van Duivendijk – lid;

Carin Gabriels – lid;

Maarten Janssens – voorzitter;

Marian Plak – lid

Vacature.

De samenstelling van de RvT leden met vermelding nevenactiviteiten en het rooster van aftreden kun je via de link hierna downloaden.

Samenstelling Raad van Toezicht KEW_versiejuli2021