Over KEW

ANBI

Stichting Kunst Educatie Walcheren (KEW) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI hebben we een publicatieplicht. Al deze gegevens vindt u onder het kopje Over KEW.