Over KEW

ANBI

Stichting Kunst Educatie Walcheren (KEW) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI hebben we een publicatieplicht. Al deze gegevens vindt u onder het kopje Over KEW.

Een ANBI-status geeft ons als organisatie een belastingvoordeel. Maar u ook. Wist u dat donateurs van culturele ANBI’s  van 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt? Alle voorwaarden zijn te lezen op www.anbi.nl.