Vlissingen maakt geld vrij voor cultuureducatie

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Vlissingen unaniem een amendement aangenomen om in de begroting van 2022 middelen beschikbaar te stellen om KEW ook komend jaar weer het Vlissingse onderwijs te laten ondersteunen met goede cultuureducatie.

Dit mooie nieuws geeft KEW veel energie om het werk in alle Vlissingse scholen voort te zetten en te werken aan de kracht van verbeelding.