Succesvolle studiedag leerkrachten in het Zeeuws Museum

Cultuurkwadraat/C² en het Zeeuws Museum organiseerden op woensdag 12 april 2017 een studiedag kunst kijken in de klas.

De belangstelling was erg groot en zodoende opende gedeputeerde Ben de Reu de Studiedag in het bijzijn van zo’n 95 mensen de studiedag. De deelnemers luisterden aandachtig naar het theoretisch college van Vera Meewis van het LKCA en deden enthousiast mee met het praktisch college van Sanders Daams van het Rijksmuseum. Zonder moeite voerde hij twintig minuten lang een boeiend gesprek over slechts één kunstwerk. Anouk Heesbeen van het Stedelijk Museum uit Amsterdam vertelde over welke stappen je als leerkracht kunt nemen om het kunstwerk te bespreken, wat je absoluut wel moet doen; vragen voorbereiden en niet; het antwoord sturen.

‘Kunst kijken in de klas’ heeft als uitgangspunt dat het kijken naar kunst verrijkend is voor de ontwikkeling van kinderen. Elk kind kijkt weer op een andere manier naar kunst en al deze verschillende invalshoeken maken gezamenlijke kunstbeschouwing een waardevolle ervaring. Via de zogenaamde EBL (enquiry based learning) methode krijgen de leerlingen volop de ruimte om hun eigen observaties, gedachten en interpretaties te delen.

’s Middags konden de leerkrachten – en ook een aantal museumouders – zelf oefenen in de ruimtes van het Zeeuws Museum. Van een schilderij van Charley Toorop naar de Wonderkamers naar de Handwerkruimte, de deelnemers hebben met verve geoefend. Met dank aan onze museumdocenten voor de begeleiding.

Wordt vervolgd!

KEW maakt onderdeel uit van Cultuurkwadraat/C².