Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider

Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor cultuurcoördinatoren die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie.

Lees meer over de opleiding en de subsidieregeling op de website van het LKCA