kunsteducatie walcheren, cmk, cultuureducatie met kwaliteit, cultuureducatie

Sluit je aan bij Cultuureducatie met Kwaliteit!

Wil je met jouw school aan de slag met cultuureducatie? Of ben je al bezig en wil je doorontwikkelen of uitbreiden?
Sluit je dan aan bij Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)! Zo kunnen alle leerlingen in aanraking komen met kunst en cultuur.

Deze animatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft een mooi beeld van hoe dat in zijn werk gaat! Wil je meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.