Scholenproject Naerebout van start

Naar aanleiding van het Frans Naereboutjaar is in samenwerking met stichting Frans Naerebout, het maritiem MuZEEum en Kunsteducatie Walcheren (KEW) dit scholenproject tot stand gekomen. 

Het scholenproject bestaat uit verschillende basisschoolacitiviteiten die allemaal gekoppeld zijn aan Frans Naerebout. Deze activiteiten worden verzorgd door kunstenares Agnes den Hartogh, Christian Godschalk en het maritieum MuZEEum en zullen het creërend, onderzoekend en reflecterend vermogen van de kinderen prikkelen.

Voor elke groep is er een activiteit beschikbaar waarbij verschillende disciplines zoals drama, taal en beeldend aan bod komen. De meeste activiteiten vinden plaats op school, met uitzondering van de wandeling door het maritiem MuZEEum.

Voor meer informatie over de verschillende schoolactiviteiten kunt u terecht bij het aanbod op deze website of mailen naar fransnaereboutca@gmail.com.