cultuureducatie met kwaliteit, zeeland, cultuurkwadraat, kunsteducatie walcheren

Presentatie Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 in Zeeland

Het plan voor een Zeeland brede aanpak van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 staat in de grondverf! Tijdens de vele verkenningsgesprekken met het onderwijs en de drie ontwikkelsessies met het culturele veld heeft Cultuurkwadraat veel interessante informatie opgehaald. Cultuurkwadraat is penvoerder en aanvrager voor de Provincie Zeeland. Kunsteducatie Walcheren is samen met KCE Oosterschelderegio, Toonbeeld en Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen uitvoeringspartner en lid van het ontwikkelteam.

Op dinsdag 13 oktober presenteerden Cultuurkwadraat en het ontwikkelteam onder de titel: ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’, het Zeeuwse programma voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Deze online presentatie werd gegeven aan de deelnemers van de verkenningsgesprekken met het onderwijs en ontwikkelsessies met het culturele veld. Vervolgens zijn de beleidsmedewerkers en bestuurders van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten op de hoogte gebracht.

Online presentatie
Bekijk nu de online presentatie nieuwe programmalijnen, activiteiten en bouwstenen voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 in Zeeland.

Meer informatie
Meer informatie over de Zeeland brede CmK-aanpak 2021-2024 is te lezen op de volgende pagina: CmK 2021-2024