Presentatie compleet lespakket Slag om de Schelde

Op woensdag 28 augustus om 13.00 uur overhandigt Nicole Dieleman (stichting Frans Naerebout Culturele Activiteiten) een eerste exemplaar van het complete lespakket Slag om de Schelde en het bijpassende stripboek aan wethouder Els Verhage op de Frans Naereboutschool aan de Grote Markt in Vlissingen. Alle basisscholen op Walcheren ontvangen de komende weken de lesbrief.

In opdracht van de stichting Frans Naerebout heeft Marije Berendsen de lesbrief Slag om de Schelde bedacht, geschreven en samengesteld.

Marije Berendsen: “Het was een soort ontdekkingsreis. Ook na dertig jaar Zeeland wist ik nog maar weinig over de slag om de Schelde. De inwoners van Zeeland hebben het erg zwaar gehad tijdens deze laatste negentig dagen. De oorlog is voor mij pas echt gaan leven toen ik in gesprek kwam met mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt. Verhalen over plekken waar ik kom, foto’s van mijn straat, filmpjes waarvan je weet dat het echt is; niet verzonnen of aangepast. Ik heb zoveel meer waardering gekregen voor de Zeeuwen.

“Door continue de link te leggen tussen toen en hun leven nu, hopen we dat de leerlingen zich zullen gaan realiseren dat oorlog niet een ver-van-je-bed-show is, maar iets wat hun familie nog niet eens zo heel lang geleden heeft meegemaakt. Thema’s zoals spelen, school en eten moesten onderdeel zijn van de lesbrief, omdat dit voor kinderen zo herkenbaar is. Door te werken met fotomateriaal van hun eigen dorp of stad, doordat ze gaan praten met mensen die de oorlog hebben meegemaakt, wordt de geschiedenis tastbaar.”

De Lesbrief

De lesbrief Slag om de Schelde bestaat uit lessen rondom de thema’s:

Aanloop en begin van de oorlog
Weer naar school
Vrije tijd
Het dagelijks eten
De baas van het journaal
Bombardement
De slag om de Sloedam
De wederopbouw

Elke les bestaat uit filmpjes, infotekst en opdrachten. De les De slag om de Schelde bestaat daarnaast ook nog uit onderzoeks- en doe-vragen.

Marije Berendsen heeft ruime ervaring in het onderwijs. Daarom kan heeft de lesbrief ook voor de leerkracht op maat samengesteld. “Leerkrachten hoeven de lessen uit de lesbrief niet te volgen van A tot Z. Ik heb geprobeerd de lessen overzichtelijk en op maat te maken. Lessen met filmpjes en verantwoorde informatie. Als je als leerkracht eerst overal moet gaan zoeken naar ideeën, werkbladen en aanschouwelijk materiaal, ben je dagen bezig. Met deze lesbrief hebben ze meteen geschikt materiaal tot hun beschikking, waar ze een keuze uit kunnen maken.

“Ik denk dat zowel de leerlingen als de leerkrachten plezier hebben in het werken met deze lesstof. Ik hoop dat de lesbrief eraan bijdraagt dat de jeugd van Walcheren zich er meer van bewust wordt dat vrede kostbaar is.”