digitale toepassingen voor cultuuronderwijs

Nieuwe workshopreeks I Digitale toepassingen voor cultuuronderwijs

Afgelopen twee jaar zijn we noodgedwongen meer digitaal en online gaan werken, wat veel invloed heeft gehad op de uitvoering van kunst- en cultuuronderwijs. Bij de onmogelijkheid van een fysieke activiteit zijn ICT-toepassingen van waarde, maar ook zonder beperkingen bieden ze geweldige mogelijkheden voor kunst en cultuur in het onderwijs.  

Zie jij ook kans om jouw aanbod om een nieuwe manier te versterken en ben je hier nog zoekende in? Doe dan mee met de gratis workshopreeks digitale toepassingen voor cultuuronderwijs.  

Voor wie? 

  • -Je wilt weten wat hybride educatie is, wanneer het van meerwaarde is en hoe het voor jouw lessen of aanbod relevant kan zijn; 
  • -Je wilt weten welke didactische ICT-toepassingen en platformen er zijn waarmee je jouw lessen kunt verrijken; 
  • -Je wilt leren hoe je zelf eenvoudig (interactieve) instructievideo’s of kennisclips kunt maken;  
  • -Je wilt momenten van instructie en uitleg (inter)actiever maken en de betrokkenheid van leerlingen verhogen;  
  • -Je wilt nieuwe manieren leren waarop je eenvoudig lessen op afstand kunt verzorgen.  

Is een van deze situaties op jou van toepassing? Dan is deze workshopreeks wat voor jou.  

Programma
In vier bijeenkomsten (een startbijeenkomst en drie workshops) werken we stapsgewijs toe naar het zelfstandig ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. Je maakt kennis met hybride educatie en de meerwaarde ervan, leert over didactische ICT-toepassingen en gaat zelf aan de slag om een ICT-rijke les te maken. Dit kan bijvoorbeeld een eigen kennisclip zijn, een digitaal spel over jouw vakinhoud of een interactieve presentatie; wat voor jouw aanbod de meeste meerwaarde oplevert. 

Startbijeenkomst – woensdag 16 februari (10.00 – 11.00 uur, online)
Door: Sophie Heijkoop
We starten online met een introductie over hybride vormen van onderwijs; wat is het en wat is de waarde ervan voor cultuureducatie? Er komen voorbeelden voorbij en we formuleren leervragen om mee aan de slag te gaan in de workshops.

Workshop 1 – woensdag 23 februari 2022 (14.00 – 17.00 uur ZB, Middelburg)
Door: Sophie Heijkoop
In de eerste workshop zoomen we verder in op digitale didactiek en staan stil bij de behoeftes en ontwikkelingen van het onderwijs zelf ten aanzien hiervan. Je onderzoekt de meerwaarde van digitale toepassingen voor jouw activiteit of aanbod.  

Workshop 2 – donderdag 10 maart (10.00 – 13.00 uur Dockwize, Vlissingen)
Door: Sander van Acht
In deze workshop worden 10 ICT-toepassingen behandeld, o.a. rondom interactieve presentaties, interactieve video’s, virtual/augmented reality en gamification. Hierbij krijg je een demonstratie van iedere toepassing (zowel technisch als didactisch), waarna je een korte opdracht uitvoert om de betreffende toepassing direct zelf in de praktijk te leren brengen. Zo ervaar je welke meerwaarde de technologie voor jouw eigen lessen en vakinhoud kan hebben. 

Workshop 3 – donderdag 17 maart (10.00 – 13.00 uur Dockwize, Vlissingen)
Door: Sander van Acht
Tijdens de derde workshop ga je zelfstandig of in teams aan de slag met het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van een ICT-rijk(e) les(onderdeel). De trainer ondersteunt hierbij en reikt een aantal criteria aan. We sluiten dit dagdeel af met het uitvoeren van de ontwikkelde lessen en het reflecteren op elkaars werk. Na afloop kun je het geleerde direct in de praktijk brengen. 

Voorkennis
Ter voorbereiding op deze training ontvang je een online vragenlijst waarin je jouw huidige kennis en vaardigheden m.b.t. digitale didactiek aan kunt geven. Met de input zorgen we voor een programma dat precies aansluit bij ieders startniveau. Je hoeft dus zeker nog geen expert op ICT-gebied te zijn, deze reeks is zeker ook geschikt voor beginners.  

Over de trainers
Sophie Heijkoop werkt als adviseur bij DEN, het kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. Haar aandachtsgebieden zijn onder andere digital storytelling, digitale cultuureducatie en onderzoek naar online publieksbeleving. Eerder werkte Sophie in de museumwereld op het gebied van digitale educatie. 

Sander van Acht helpt met zijn bedrijf Flooow scholen en andere organisaties om zelf leerzaam en attractief digitaal lesmateriaal of ‘blended learning’ te ontwikkelen. Daarnaast helpt hij docenten en schooldirecties om met behulp van technologie het onderwijs verder te verbeteren. 

Deelname en inschrijven
Deelname is gratis. Schrijf je uiterlijk 9 februari in via educatie@kewalcheren.nl. De startbijeenkomst op 16 februari is online, daarvoor ontvang je nog een toegangslink. De workshops vinden plaats op locatie, daarover wordt je nader geïnformeerd.   

De workshopreeks wordt gefinancierd uit de Impulsregeling culturele zzp’ers van Fonds voor Cultuurparticipatie.

flyer workshopreeks