2021-02-10T11:46:15+0000

🤔Wist je dat KEW uitvoerend partner is van @cultuurkwadraat?

🤝Onder coördinatie van Cultuurkwadraat, het provinciale kennisplatform voor cultuureducatie, heeft KEW meegewerkt aan de samenstelling van het Zeeuwse Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 programma:
‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’.

🎬 Dit nieuwe CmK3-programma gaat Zeeland-breed op 25 februari van start met de Tweede Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs.

De adviseurs van KEW zullen ook in deze derde periode de Walcherse scholen en het culturele veld begeleiden bij het verduurzamen en verankeren van cultuureducatie in het onderwijs.

➡️ Meld je aan voor de Inspiratiedag via de website van @cultuurkwadraat.

#cultuureducatie #cultuuronderwijs
#zeeland #walcheren #cultuureducatiemetkwaliteit