2021-01-06T09:27:11+0000

HELP MEE HET ETTY HILLESUM HUIS TE REALISEREN!

Het Etty Hillesum Huis wordt een plek waar Etty’s bijzondere nalatenschap vanuit vier pijlers- educatie, wetenschap, kunst & cultuur- gepresenteerd, verder verspreid en geborgd zal worden voor komende generaties. Haar geboortehuis wordt een tastbare plek van herinnering, verwondering, studie, kennis en dialoog.

Help jij mee met een bijdrage om het Etty Hillesum Huis te realiseren? Kijk voor meer informatie op het account van @etty_hillesum_huis