2020-10-28T14:39:33+0000

🎨Pennywafelhuis Kinderateliers van start!
.
👜In het @pennywafelhuis is vandaag de eerste groep kinderen uit groep 5 van de @franciscusschool aan de slag gegaan met het maken van hun eigen Pennywafelhuistasje. @samzegelink helpt de kinderen hierbij.
.
🌿Het is een programma van vier weken waarbij elke week een andere groep kinderen uit deze klas de workshop van Sam zullen gaan volgen in het Pennywafelhuis. De andere kinderen van de klas zijn op dat moment bezig in en rond de stadstuin bij @cityseedsmiddelburg
.
👩‍🎨Op deze manier wil de @franciscusschool de verbinding met de wijk versterken en de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van kunst en voeding stimuleren.

#cultuureducatie
#cultuurparticipatie
@wijzijndestad
@gemeentemiddelburg
#dauwendaele
#Middelburg
#communityart
#cultuuronderwijs
#cultuur
#kunst
#pennywafelhuis