1581402595

🆕️Nieuwe directeur-bestuurder voor @kunsteducatiewalcheren en Cultuurkwadraat .
➡️Leo Adriaanse (1960) wordt de directeur-bestuurder van Kunsteducatie Walcheren (KEW) en Cultuurkwadraat. Beide organisaties zetten zich in voor cultuuronderwijs: KEW op Walcheren, Cultuurkwadraat provinciebreed.
.
➡️Adriaanse is momenteel directeur van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en plaatsvervangend directeur-bestuurder van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. .
➡️Hij is goed bekend met de Zeeuwse kunst- en cultuursector: van 2004 tot 2017 was hij sectorhoofd Advisering & Ontwikkeling bij Erfgoed Zeeland en initiatiefnemer van het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers. .
➡️Hij volgt Han Eygenraam op die per 1 april met vervroegd pensioen gaat.