1575615603

๐Ÿ”น๏ธSlag om de Schelde ๐Ÿ”น๏ธ
Leerlingen van @acaciahofmiddelburg brachten vorige week een bezoek met rondleiding aan @muzeeumvlissingen
en kregen deze week een verwerkingsles beeldend op school.
.
#cultuurmenu #cultuurmenu2
.
.
๐Ÿ‘‰Cees van der Burght maakt als kind in Vlissingen de Tweede Wereldoorlog mee. Het drukt een stempel op de rest van zijn leven.ย Cees maakt tekeningen, snijdt poppetjes en makt maquettes. Op die manier verwerkt hij de oorlog. Tijdens een bezoek in het MuZEEum nemen educatiegidsen leerlingen mee door de tentoonstelling en proberen de leerlingen a.d.h.v. beelden en verhalen duidelijk te maken wat dat is, leven in oorlogstijd. .
.
#slagomdeschelde #culuureducatie #cultuurparticipatie #muzeeum #vlissingen