Han Eygenraam vertrekt als directeur van KEW en Cultuurkwadraat

Per 1 april 2020 vertrekt Han Eygenraam (1955) als directeur-bestuurder van Kunsteducatie Walcheren (KEW) en Cultuurkwadraat, het provinciale kennisplatform voor cultuureducatie. Hij maakt gebruik van vervroegd pensioen en blijft daarnaast actief in ontwikkeling van cultuurbeleid en het aanjagen van kansrijke culturele initiatieven. Dit vanuit zijn woonplaats Heijen, in de kop van Limburg.

Omdat beide stichtingen nauw samenwerken en qua bemensing elkaar deels overlappen, hebben de raden van toezicht van Kunsteducatie Walcheren en Cultuurkwadraat besloten opnieuw één directeur-bestuurder voor beide organisaties te zoeken.

In januari 2014 trad Han Eygenraam aan als interim directeur-bestuurder van KEW. Hij kreeg vrijwel onmiddellijk te maken met grootscheepse bezuinigingen in Vlissingen. Dit resulteerde in het besluit om het kunstencentrum om te vormen tot een compact projectbureau en intermediair op het terrein van kunst- en cultuurparticipatie en -educatie op Walcheren. KEW verhuisde van Vlissingen naar Middelburg en heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een veelzijdige organisatie met een sterk team. Het team initieert, ontwikkelt en faciliteert cultuurprogramma’s met een focus op school, buurt en wijk. Niet alleen vrijwel alle scholen op Walcheren zijn afnemer van de diensten van KEW, ook initiatieven als Pennywafelhuis en gitaarproject Eddy’s Kids worden gedragen door KEW.

Han Eygenraam is founding father van Cultuurkwadraat, het provinciale kennisplatform voor cultuureducatie. Februari 2017 ging Stichting Cultuurkwadraat – in opdracht van Provincie Zeeland – van start als nieuwe projectorganisatie. Cultuurkwadraat is penvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor het primair onderwijs in Zeeland en sinds eind 2018 uitvoerder van de Zeeuwse regeling Busvervoer cultuurbezoek. Met één organisatie voor de hele provincie, is tegemoet gekomen aan de wens van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland en de provincie. Cultuurkwadraat heeft als vaste uitvoeringspartners KCE Oosterschelderegio en Kunsteducatie Walcheren.

De beide Raden van Toezicht respecteren zijn besluit; vooral Cultuurkwadraat is door zijn toedoen de pioniersfase voorbij. Hij laat twee organisaties achter, die hij een stevig fundament heeft gegeven voor verdere ontwikkeling. De werving- en selectieprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder wordt in oktober 2019 gestart.