Het element, cultuureducatie, middelburg, nationaal programma onderwijs, kunsteducatie walcheren

GO! Mooie samenwerking met basisschool Het Element en Kinderopvang Walcheren

Op vrijdag 1 oktober 2021 gaf Chris Dekker, wethouder van onderwijs van Middelburg, samen met basisschoolkinderen de aftrap voor het programma ‘Go!’ van basisschool het Element.
De letters van ‘Go!’ staan voor ‘Groei en Ontwikkeling’ van elk kind.
Dit programma is speciaal ontworpen om kinderen de vaardigheden te leren, waarmee ze tijdens de twee corona-lockdowns niet genoeg hebben kunnen oefenen. Naast activiteiten onder schooltijd kunnen kinderen zich aanmelden voor een kosteloos programma na schooltijd.

In ‘Go!’ staat de ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal. Zowel onder als na schooltijd. Met als doel om alle kinderen gelijke kansen te bieden, hun talenten te ontdekken en hen voor te bereiden op de toekomst. Hiervoor werkt basisschool Het Element nauw samen met Kinderopvang Walcheren en Kunsteducatie Walcheren, Skills 4 life en Sportbuurtwerk.

Gevolgen van de lockdowns
Tijdens de lockdowns zagen kinderen elkaar lange tijd niet op school. Hierdoor konden ze niet samen leren en speelden ze minder met elkaar. Het Element heeft gekeken waar de kinderen door deze lockdowns behoefte aan hadden en heeft op basis daarvan een programma op maat gemaakt. Er is voor gekozen om het geld uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in te zetten voor het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taal- en leesontwikkeling van leerlingen. Er komt extra aandacht voor meer sociale interactie tussen leerlingen, 21-eeuwse vaardigheden en zelfredzaamheid.

Oog voor elk kind
Het bijzondere aan dit programma is dat de school met unitonderwijs werkt: onder-, midden- en bovenbouw. Kinderen hebben hun eigen stamgoep (jaarklas), maar kunnen binnen de unit op het eigen niveau aan de slag. Zo kan een kind bijvoorbeeld rekenen op het niveau van groep 3 en spelling doen op het niveau van groep 5. Op deze manier kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Elke unit heeft, naast een leerkracht en onderwijsassistent, een pedagogisch medewerker van Kinderopvang Walcheren die de kinderen observeert en hen maatwerk biedt. Zij neemt ook kinderen individueel of in groepjes apart voor ervaringsgericht leren. Bijvoorbeeld door tijdens de rekenles te gaan koken en de kinderen te leren hoeveel een halve liter is. Op deze manieren vult de pedagogisch medewerker de leerkracht en onderwijsassistent aan. De pedagogisch medewerker ontwikkelt mede het programma na schooltijd en begeleidt de kinderen bij de uitvoering. Hierbij heeft ze oog voor de brede ontwikkeling van ieder kind.

Naschools programma met cultuuractiviteiten i.s.m. Kunsteducatie Walcheren
Het mooie aan ‘Go!’ is dat het programma na schooltijd doorgaat met sport- en cultuuractiviteiten en activiteiten gericht op zelfredzaamheid. De thema’s die op school behandeld worden (zoals omgaan met elkaar, zorgen voor dieren, veilig helpen en omgaan met geld) komen terug in de naschoolse activiteiten. Voor die naschoolse activiteiten zijn professionals aangetrokken. Zo heeft Kunsteducatie Walcheren professionals aangedragen voor de cultuuractiviteiten, zoals dans, drama, muziek en beeldende vorming. Martijn Weber, Kianoosh Gerami en Chris Smith bieden 12 weken lang na schooltijd cultuuractiviteiten aan. De organisatie Skills 4 life gaat in samenwerking met Sportbuurtwerk activiteiten rondom een gezonde leefstijl, sporten en voeding verzorgen. Het naschoolse programma is kosteloos. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor opgeven.

NPO-gelden
Het feit dat basisschoolleerlingen tijdens de twee lockdowns in coronatijd niet naar school konden, heeft weerslag gehad op kinderen. Daarom investeert de overheid de komende twee jaar in het onderwijs via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met extra financiële middelen krijgen scholen de mogelijkheid om hun leerlingen bij te spijkeren en vooruit te helpen.

Meer informatie of wil je ook een naschools programma voor jouw school?
Neem dan contact op met Tessa Sonnemans