Financiële stimulans – via Cultuurkwadraat

Cultuurkwadraat investeert in scholen die verdieping willen geven aan hun cultuuronderwijs. We hebben twee regelingen voor scholen en culturele instellingen die deelnemen aan het Zeeuwse CmK-programma: het Stimuleringsbudget De Cultuur Loper en sinds 1 februari 2018 het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs.

 

Stimuleringsbudget Verdieping Cultuuronderwijs

 

Scholen die verdieping willen geven aan hun cultuuronderwijs komen in aanmerking voor het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs. Met deze stimulans – bestaande uit geld en advies – spelen wij in op de individuele behoefte van scholen. De regeling biedt hen ruimte om vanuit verschillende invalshoeken een vraag te formuleren en/of een gerichte ontwikkeling op gang te brengen.

 

 

Stimuleringsbudget De Cultuur Loper

 

De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Sinds april 2016 komt elke Zeeuwse basisschool die start met De Cultuur Loper eenmalig voor het Stimuleringsbudget DCL in aanmerking. Dit ter aanvulling op de uren die directie, icc’er en leerkrachten (buiten de reguliere lestijden) zelf investeren om het programma in het eerste jaar op de rails te zetten. De school bepaalt zelf waar het dit geld voor inzet: facilitering icc’er, inspiratiedagen cultuureducatie, teamtraining, enzovoort. Het doel van deze impuls is scholen een vliegende start geven.