Eerste Cultuurprofessional Meet Up

Op 29 januari organiseerden Cultuurkwadraat, KCE Oosterschelderegio en Kunsteducatie Walcheren gezamenlijk de eerste Cultuurprofessional Meet Up van 2020. Cultuuraanbieders en instellingen waren uitgenodigd om 2020 vol inspiratie in te luiden tijdens deze Meet Up.

Het inhoudelijke programma werd verzorgd door Gerard Verkuil en Ymke Moerlands. Verkuil, directeur van CBS Prinses Beatrix in Goes en schrijver van geschiedkundige kinderboeken, vertelde de cultuurprofessionals over trends en ontwikkelingen in het basisonderwijs. Hij sprak over aandacht bieden voor het welbevinden van de leerling door bijvoorbeeld de aandacht voor hoofd, hart en handen in balans te brengen. Ook belangrijk hierin zijn tijd en ruimte geven voor gevoelens, en niet alleen kennis en vaardigheden over te brengen, maar ook verbeelding en nieuwsgierigheid te stimuleren. Dat deze zaken meer aandacht krijgen binnen het onderwijs is zeer positief voor de cultuursector- het vak bij uitstek geschikt om hoofd, hart en handen te verbinden!

Ook sprak hij over thematisch onderwijs, een ontwikkeling die ook in Zeeland steeds meer aandacht krijgt. In thematisch onderwijs is de insteek om vakken te combineren, in plaats van losstaand van elkaar aan te bieden. In thematisch onderwijs zoekt men naar grotere thema’s waar verschillende vakken omheen gegeven kunnen worden. Om thematisch onderwijs te ondersteunen zijn er verschillende methodes beschikbaar (bijv. IPC, Alles-in-1). SLO: “Binnen thematisch werken is veel ruimte om cultureel erfgoed en kunstvakken zoals muziek en beeldende vorming aan bod te laten komen. De manier waarop de verschillende kunstvakken aandacht krijgen is afhankelijk van het thema en van hetgeen de leerkrachten in de units bespreken… De kerndoelen zijn leidend hierbij”. Thematisch onderwijs biedt voor cultuurprofessionals een kans om projecten op maat aan te bieden die aansluiten om de behandelde thema’s in de klas. Het werken met groepoverstijgende kunstateliers is een voorbeeld van een vorm waarin dit gegoten kan worden. In overleg met een intermediair en de groepsleerkracht kunnen zo interessante en aansluitende activiteiten ontstaan.

Als tweede was Ymke Moerlands (KCE Oosterschelderegio) uitgenodigd om te vertellen over werken in het speciaal onderwijs. Moerlands was voorheen werkzaam bij Theaterwerkplaats Tiuri in Roosendaal, een theaterwerkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze gaf daar theater-, dans-, en zanglessen en ontwikkelde theatervoorstellingen met deze bijzondere doelgroep. Moerlands gaf de cultuurprofessionals handzame tips voor het werken in het speciaal onderwijs vanuit haar eigen ervaring. Haar belangrijkste boodschap was daarbij: gebruik de beperking van de leerlingen juist als kracht. Leerlingen met een verstandelijke beperking zijn op creatief gebied vaak erg sterk, omdat ze veel minder binnen kaders denken. Dat is kunst maken zonder ‘rem’. Hoewel werken in het speciaal onderwijs een aangepaste aanpak vergt om de doelgroep op een gewenste manier te bereiken, staan de leerlingen vaak erg open voor het ondergaan van het creatieve proces. Maak hier vooral gebruik van!

Cultuurkwadraat, KCE en KEW willen graag jouw mening voor de Cultuurprofessional Meet Ups voor de toekomst. Welke onderwerpen wil jij aan bod laten komen? Waar wil jij meer over weten? Laat het ons weten door een berichtje te sturen naar lkk@kewalcheren.nl.