Corona

Ondersteuning zzp’ers in tijden van corona

Daar zit je dan… al je opdrachten afgezegd, betalingen blijven hangen in de pijplijn, weinig buffer op de bank. Wat nu? De rigoureuze maatregelen die de overheid heeft moeten nemen om de verspreiding van het Coronavirus te vertragen hebben een grote impact op onze samenleving. Én waarschijnlijk op jouw inkomen. Veel activiteiten vallen stil en zzp’ers, in de cultuursector onze grote flexibele schil, vangen als eerste de economische en financiële klappen op. Anders dan in loondienst kun je als zzp’er niet automatisch terugvallen op een sociaal vangnet. Maar waar kun je dan wel terecht?

Reddingsboei

Het kabinet heeft een groot steunpakket ontwikkeld voor bedrijven én voor zzp’ers. Onder het motto ‘Doen wat nodig is’ wordt vooral ingezet op inkomensondersteuning voor zzp’ers. De reddingsboei die wordt aangereikt bestaat al langer in de vorm van de Bbz-regeling, een gemeentelijke regeling voor ondernemers met financiële problemen. Die bestaande regeling wordt nu tijdelijk versoepeld ter overbrugging van het wegvallen van je inkomen voor de komende drie maanden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Wat houdt de inkomensregeling in?

De gemeente vult het inkomen dat je nu verdient aan tot het sociaal minimum, dat is tot bijstandsniveau. Dat bedrag hoef je niet terug te betalen. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn aanzienlijk versoepeld:

  • Het inkomen van je partner of je eventuele vermogen wordt niet meegerekend. Je hoeft dus niet je spaargeld of je huis op te eten.
  • Je bedrijf wordt niet onderworpen aan een levensvatbaarheidstoets.
  • De maximale doorlooptijd van de aanvraag is 4 weken.

Neem contact op met je gemeente

Gemeenten hebben haast gemaakt met het inrichten van een loket om de toestroom van aanvragen efficiënt te kunnen behandelen. Iedere gemeente kiest voor een eigen aanpak, daarom vind je hier onder de links naar de gemeenteloketten in Zeeland waar je terecht kunt.

Staat de gemeente waar jij woont niet op deze lijst, zoek dan op de website van jouw gemeente naar de speciale informatiepagina met Coronanieuws voor ondernemers of naar de Bbz-regeling.

Betaling belastingen wordt versoepeld

Om wat meer liquiditeiten (geld op de bank) tot je beschikking te hebben, kun je uitstel van betaling aanvragen voor de btw en voor de voorlopige aanslag van je inkomstenbelasting. De belastingdienst heeft daar een speciale pagina voor geopend. Als de economie weer aantrekt, zal je die belastingen alsnog moeten betalen, maar het geeft je nu wat financiële ademruimte.

Noodloket

Er komt een noodloket waar zwaar getroffen bedrijven een tegemoetkoming kunnen krijgen van €4.000. De culturele sector wordt speciaal genoemd. Ook dit loket moet nog ingericht worden, dus hou de berichtgeving hierover goed in de gaten.

Banken

De meeste banken geven een half jaar uitstel van aflossing van je lening en rentebetaling. Kun je je hypotheek niet meer betalen neem dan contact op met je bank voor een ‘passende oplossing’. Banken hebben toegezegd hun klanten hiermee tegemoet te willen komen.

Annulering van opdrachten en locaties

Overeenkomsten tot 1 juni

De vergaande maatregelen van de overheid om het coronavirus tegen te gaan betekent een verplichte sluiting van alle podia, theaters, culturele centra, concertzalen, musea en filmhuizen tot in ieder geval 1 juni. Dat betekent dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden of een overmachtssituatie waardoor de kans groot is dat je van jouw opdrachtgever niet kunt verlangen dat hij jou (volledig) betaalt. Stuur aan op een afspraak dat de met jou overeengekomen prestatie uitgesteld wordt tot een later tijdstip. Leg die afspraak schriftelijk vast. Dat kan al met een bevestigde mail.

Is de opdracht geannuleerd op initiatief van de opdrachtgever, maar valt die niet onder de genomen maatregelen door de overheid, dan is het maar de vraag of er sprake is van overmacht. In dat geval kun je nakoming van de opdracht en betaling van het overeengekomen bedrag eisen.

Het is natuurlijk slimmer om samen tot een (uitgestelde) overeenkomst te komen om de opdrachtrelatie ook voor de toekomst goed te houden.

Huur locaties

Voor de huur van locaties geldt eigenlijk hetzelfde: kun je vanwege de overheidsmaatregelen geen gebruik maken van de locatie dan ben je daar redelijkerwijs ook geen vergoeding voor verschuldigd. Kijk ook daar samen met de verhuurder naar alternatieve oplossingen bijvoorbeeld door de huur van de locatie naar een later moment te verschuiven.

Afspraken na 1 juni

Het lijkt nog ver weg maar misschien overweeg je om activiteiten of evenementen die na 1 juni plaats vinden nu al af te lassen omdat je bijvoorbeeld niet kunt werken aan de voorbereiding ervan. Vanuit juridisch oogpunt is dat echter riskant omdat er op dit moment nog geen sprake is van een onvoorziene omstandigheid door een overheidsbesluit. Je loopt als het ware vooruit op een situatie waardoor je je niet kunt beroepen op overmacht.

Het beste advies is om met je samenwerkingspartner(s) goede afspraken te maken of te wachten tot de overheid komt met nieuwe maatregelen.

Tekst: Lily van Engen voor Cultuuroost. Klik hier voor het originele bericht. 

Zeeuwse regelingen

Zeeuwse ondernemers kunnen bij de Provincie, gemeente, Impuls en bij VNO-NCW Zeeland terecht met hun vragen:

  • Zeeuws loket: is te bereiken tijdens kantooruren via corona@zeeland.nl. Vragen die daarop binnenkomen worden beantwoord door de organisatie die van het betreffende onderwerp het meeste afweet. Provincie Zeeland, Impuls Zeeland en VNO-NCW kunnen daarvoor ook een beroep doen op de andere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen of één van de ministeries.
  • Website VNO-NCW Zeeland: speciale webpagina met actueel overzicht actueel overzicht van maatregelen voor ondernemers en een ‘vraag en aanbod’ pagina: die koppelt ondernemers die kampen met plotselinge tekorten of -overschotten.
  • Verder kunnen ondernemers vanaf maandagmiddag 23 maart 2020 bij Dockwize terecht voor praktische vragen over het versneld innoveren en digitaliseren van bedrijfsvoering en werkzaamheden via www.ikmoetdigitaal.nl.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zeeland.nl/economie/coronavirus-en-ondernemers

Walcheren

Om Walcherse ondernemers in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te ondersteunen, slaan de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en Orionis Walcheren de handen in een en openen vanaf vrijdag 27 maart een ondernemersloket. Bij dit ondernemersloket kan je als zelfstandige ondernemer een uitkering aanvragen volgens de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Kijk op deze pagina voor meer informatie en klik hier voor het aanvraagformulier van de uitkering.

Naast het aanvragen van de uitkering kan je hier terecht met vragen over alle noodmaatregelen. Het loket is alleen telefonisch bereikbaar. Je kunt het loket bellen van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren (08:30 uur – 17:00 uur) op telefoonnummer 0118-433990.

Oosterschelderegio

Woon je in de gemeente Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland of Reimerswaal? Dan kun je via de gemeenschappelijke regeling De Bevelanden een aanvraag doen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) of een lening voor bedrijfskapitaal. Woon je niet in één van deze gemeenten, dan kan je je richten tot de gemeente waarin je woont en daar een beroep doen op het noodpakket voor ondernemers.

Cultuurkwadraat, Kunsteducatie Walcheren en KCE Oosterschelderegio

Ons uitgangspunt is om alle reeds vastgelegde activiteiten alsnog door te laten gaan op een later tijdstip. Heb je t/m 1 juni activiteiten ingepland staan bij een van onze organisaties? Dan hebben we hier met jou contact over opgenomen. We doen ons best om in overleg met alle partijen tot een wenselijke uitkomst te komen. Heb je t/m 1 juni nog activiteiten staan waar we nog geen contact over hebben opgenomen? Dan horen we het graag! Je kan hiervoor een berichtje sturen naar info@cultuurkwadraat.nl, info@centrumkce.nl of info@kewalcheren.nl.

 

Meer informatie

KVK : https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/

Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Kamerbrief ToZo: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/27/kamerbrief-tozo

CultuurOost: https://www.cultuuroost.nl/ondersteuning-zzpers/

Kunstloc Brabant, liveblog corona + de culturele sector: https://www.kunstlocbrabant.nl/nieuws/liveblog-corona-en-de-culturele-sector-3823